Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ekev 46-7

Konsekvens

5 Mosebok 11:10-25

Om ni nu lyssnar till de bud som jag i dag ger er så att ni älskar HERREN, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ… Ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna. Ni skall lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar… Ty om ni noga håller alla dessa bud som jag ger er att följa, så att ni älskar HERREN, er Gud, och vandrar på alla hans vägar och håller er till honom

5 Mos 11:13, 18-20, 22 SFB

Vad sysslar du med i livet?

Människan skapades för att leva för den Evige. Den kärlek som människan känner för honom måste uttryckas. Ett sätt att uttrycka kärleken till den Evige är att prisa och tacka honom för allt gott. Ett annat sätt att visa kärlek till den Evige, vilket är det som Torán framhäver mest av allt, är att uppfylla hans bud. Syftet med buden är att odla kärleken mellan den Evige och hans folk och mellan medborgarna i Israel och i världen.

Vad är syftet med att binda tefillin (böneremsor) på armen och på huvudet? Att uppfylla den Eviges bud. Vad är syftet med att lära barnen Torán? Att hålla buden. Vad är syftet med att tala om Torán i hemmet, på vägen, innan man lägger sig och när man stigit upp? Att verkställa buden. Vad är syftet med att sätta upp en mezuzá på dörrposterna på varje dörr? Att sätta buden i verket.

Vilken är vägen till att komma nära den Evige? Att hålla hans bud.

Shabbat shalom,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner