Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ekev 46-6

Konsekvens

5 Mosebok 11:1-9

Håll därför alla de bud som jag i dag ger dig, så att ni blir starka och kan gå in i och inta det land dit ni nu drar vidare för att ta det i besittning, och så att ni må länge leva i det land som HERREN med ed lovade era fäder att ge åt dem och deras efterkommande, ett land som flödar av mjölk och honung. 

5 Mos 11:8-9 SFB

Hur kan vi bli starka och förlänga våra liv?

Toràn ger oss nyckeln till att bli starka och få långt liv i våra länder: att hålla alla de bud som den Evige befaller oss idag. Om Israels folk hade hållit buden bättre genom historiens lopp skulle de vara det starkaste och största folket i världen.

Ett folk som inte praktiserar avgudadyrkan blir ett starkt folk. Ett folk som inte hädar kommer att leva länge i sitt land. Ett folk som varken mördar de födda eller de ofödda kommer att bli mäktigt. Ett folk som inte begår äktenskapsbrott eller otukt kommer att få väldigt gamla medborgare. Ett folk som inte stjäl utan respekterar privat ägande både hos de rika som hos de fattiga kommer att få framgång. Ett folk som inte äter lemmar eller blod från levande djur eller misshandlar djuren kommer att finnas till länge i sitt land. Ett folk vars juridiska system vakar över sina medborgares beteenden och straffar alla dem som bryter mot något av de tidigare sex lagarna och belönar dem som respekterar dem kommer att bli ett mycket starkt och välsignat folk på jorden.

Håll buden så blir du stark och får ett långt liv.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner