Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ekev 46-5

Konsekvens

5 Mosebok 10:12-22

Och nu Israel, vad begär HERREN, din Gud, av dig annat än att du fruktar HERREN, din Gud, att du vandrar på alla hans vägar, att du älskar honom och att du tjänar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ, så att du håller HERRENS bud och hans stadgar, som jag i dag ger dig för att det skall gå dig väl. 

5 Mos 10:12-13 SFB

Vad begär den Evige av oss?

I shemā-bönen (5 Mos 6:4-5) lyfter den Evige fram kärleken som det viktigaste för människan. Men i denna text kommer fruktan för den Evige först. Hur skall vi förstå detta? Vilket är viktigare, kärleken eller fruktan?

Om du är förälder, vilket tycker du mest om hos dina barn, att de respekterar dig eller att de älskar dig? Båda sakerna är nödvändiga men enligt vad jag förstår är kärleken det viktigaste. Då måste vi förstå denna text i ljuset av shemā-texten. Vi kan förstå den så att fruktan för den Evige är det första steg man tar för att kunna älska honom med hela hjärtat och hålla hans bud och hans stadgar.

Fruktan har två nivåer. Den första nivån fruktar för straffet för synden och den andra nivån är den som visar vördnad och respekt. Den som växer till i den lydnad som grundar sig på kärlek kommer att gå mer och mer från den första nivån till den andra, från nivån av att frukta straff till nivån av att visa aktning.

Fruktan för den Evige leder människan till att handla rätt. Kärleken till den Evige leder människan till att tjäna honom och hålla hans bud och stadgar.

Predikaren 12:13 är inte bara skrivet till juden utan till alla människor: "Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till." (SFB)

Håll buden med rätta motiv så går det bra för dig i detta livet och i det tillkommande.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner