Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ekev 46-4

Konsekvens

5 Mosebok 10:1-11

På den tiden sade HERREN till mig: "Hugg ut åt dig två stentavlor, likadana som de förra, och kom upp till mig på berget. Du skall också göra dig en ark av trä. 

5 Mos 10:1 SFB

Kan man använda avgudakultobjekt till något gott?

HaShem befallde Moshè att tillverka saker av sten och trä för att använda dem i avskild tjänst. Samma material, trä och sten, används för avgudadyrkan (4:28). Det lär oss att det som den Evige har skapat har som syfte att tjäna hans avsikter men det kan även användas på ett felaktigt sätt. Allt gott kan användas till det onda.

Man kan då fråga sig om det som använts till det onda därefter kan tjäna det goda? Kan man använda avgudakultobjekt till att tjäna den Evige? Israels söner fick befallning om att förstöra alla hedniska kultobjekt (5 Mos 7:5). Det sades också att om man tar hem ett föremål som använts till hednisk gudstjänst drabbas man av förbannelse på samma sätt som det föremålet (5 Mos 7:25-26).

Det är inte materian i sig som drar de onda andarna till sig utan om de tillverkades med avsikten att tjäna till avgudadyrkan eller magi. Även ett föremål som ser oskyldigt ut kan ha tillverkats för att dyrka avgudar eller för att sprida magi och ockultism. I så fall kan det skada dem som bär det på sig eller tar in det i sitt hem eller i sin bil.

Att överlåta ett avgudakultföremål till den Evige renar det inte från kontakt med de onda andarnas värld. Det enda man kan göra är att förstöra det.

Gå igenom alla föremål du har och se om det finns något avskyvärt i dem eller om de har tillverkats för avgudadyrkan. Gå igenom tavlor, skulpturer, smycken, kläder, souvenirer, fotografier på avgudaplatser, skivor, spel, leksaker, filmer, böcker, med andra ord allt som du äger, och förstör allt som inte hedrar den Evige.

Må du ha ett rent liv med föremål som enbart ger ära åt den Evige.

"Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde." Mat 6:13 SFB

Välsignelser,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner