Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ekev 46-3

Konsekvens

5 Mosebok 9:4-29

får du inte säga i ditt hjärta: "För min rättfärdighets skull..? Det är inte genom din rättfärdighet eller ditt hjärtas rättsinnighet som du går för att ta deras land i besittning? Du skall veta att det inte är för din rättfärdighets skull.. du är ett hårdnackat folk?.. Kom ihåg och glöm aldrig, hur du i öknen väckte HERRENS, din Guds, vrede. Från den dag då du drog ut ur Egyptens land, till dess ni kom till denna plats, har ni varit upproriska mot HERREN. Också vid Horeb väckte ni HERRENS vrede, och HERREN blev förbittrad på er, så att han ville förgöra er?.. väckte ni också HERRENS vrede? då var ni upproriska mot befallningen från HERREN, er Gud, och trodde honom inte och lyssnade inte på hans röst. Upproriska har ni varit mot HERREN ända från den dag då jag lärde känna er.

5 Mos 9:4b, 5a, 6, 7, 8, 22b, 23b, 24 SFB

Varför så mycket tillrättavisning?

Hur är det möjligt att Moshé rabbenu gång på gång upprepar att folket är upproriskt? Borde han inte bara ha uppmuntrat dem att leva ett rättfärdigt liv i stället för att förebrå dem deras tidigare synder?

Det är sant att de flesta av de ord som Moshé talade till det folk som han älskade så djupt var ord av uppmuntran, stimulans och tro. Men vid detta tillfälle betonar Moshé tre gånger att folket inte skall framhålla sin egen rättfärdighet och uppmanar dem att komma ihåg sitt uppror. Vore det inte bättre att glömma de gamla synderna och fästa sin uppmärksamhet på det goda man gör?

Anledningen till att Moshé rabbenu tillrättavisar folket på detta sätt är för att de inte skall begå liknande synder igen. Den som inte omvänder sig och tror att han inte har gjort något ont kommer att fortsätta att göra det onda. Därför är det nödvändigt att den som inte ser sin synd eller inte förstår allvaret i sin synd blir medveten om det han gjort för att han skall skämmas och ta beslut om att aldrig mer göra något liknande. Moshé visste genom sitt profetiska öga att många bland folket inte hade förstått följderna av sin synd och därför inte tog den på speciellt allvar. Det än anledningen till att Moshé tillrättavisar dem så strängt.

I grunden kommer denna tillrättavisning från en mycket djup kärlek och längtan att hjälpa folket att gå rätt.

Det är beklagligt att många som inte har haft samma känsla som Moshé använt hans ord till att uttrycka sitt förakt mot det judiska folket och för att rättfärdiga sitt förkastande av dem. Trots att de säger samma sak som Moshé rabbenu, är motivet och attityden bakom deras ord tvärt om mot den store Profetens. Att inifrån säga: "Det är ett upproriskt folk" med kärlek och omsorg, är inte samma sak som att utifrån säga: "Det är ett upproriskt folk" med förakt och förkastelse.

Använd aldrig Moshés ord för att peka finger och anklaga det judiska folket. Lägg bort kritik mot rabbinerna och deras skrifter.

När du tillrättavisar någon, försäkra dig då om att din enda önskan är att personen i fråga skall bli välsignad och få framgång. Påminn aldrig en omvänd människa om hennes tidigare synder. Man får bara påminna någon om hans tidigare synder om man är helt säker på att han inte har omvänt sig från dem.

Om du har omvänt dig, låt inte minnet av dina tidigare synder skapa tvivel på förlåtelsen och rättfärdiggörelsen som finns i Messias Jeshua. Samtidigt bör du aldrig glömma vad du gjort så att du inser hur mycket barmhärtighet den Evige har visat dig. Om det inte vore för förlåtelsens och barmhärtighetens skull hade vi alla varit förlorade och förintade av den Eviges rättfärdiga vrede.

Välsignad vare den Evige för hans stora förlåtelse i Messias Jeshua!

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner