Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ekev 46-2

Konsekvens

5 Mosebok 8:12 ­ 9:3

Det var han som ledde dig genom den stora och fruktansvärda öknen, bland giftiga ormar och skorpioner och över torr mark utan vatten, men som lät vatten komma ut åt dig ur den hårda klippan och som gav dig manna att äta i öknen, en mat som dina fäder inte kände till, detta för att ödmjuka och pröva dig för att sedan göra dig gott. Du skall inte säga i ditt hjärta: "Min egen kraft och min hands styrka har skaffat mig denna rikedom". Du skall komma ihåg HERREN, din Gud, ty det är han som ger dig kraft att förvärva rikedom, därför att han vill upprätthålla det förbund som han med ed har slutit med dina fäder, så som det är i dag.

5 Mos 8:15-18 SFB

Varför vill den Evige ödmjuka oss?

Den Evige vill välsigna sina söner och döttrar med mycket materiella rikedomar. Men på grund av människans syndiga tendens är det väldigt lätt för henne att glömma den Evige när rikedomarna förökas. Moshé varnar för denna fara och säger att man måste vara mycket försiktig så att man inte glömmer den Evige när man får mycket materiella rikedomar.

Detta är ett av botemedlen mot denna syndiga villfarelse, att komma ihåg den Evige och på allvar ta till sig det som Torán säger om detta. Den som lägger detta ord från Torán i sitt hjärta tar sig till vara så att han inte glömmer den Evige när han får rikedomar genom att erkänna att den Evige är den som ger oss förmåga att förvärva rikedom, och prisa honom för det.

Rabbinerna har införlivat denna text i den dagliga bönen så att vi alltid påminns om att den Evige ger oss kraft att förvärva rikedomar och på så sätt bekräfta det förbund som han svor med patriarkerna.

Det andra som hjälper människan att bevaras fri från girighet och från att glömma den Evige är när hon är generös. Generositet bevarar hjärtat från girighet.

Ytterligare ett sätt som den Evige har att beskydda människan från rikedomens stolthet och avgudadyrkan är att låta henne gå igenom öknen. Erfarenheten i öknen är det bästa sättet att förbereda sig för att kunna klara av materiella välsignelser utan att bli självtillräcklig, högmodig och bekväm.

Syftet med att föra oss in i och hålla oss kvar i öknen en tid är att ödmjuka oss för att till slut göra oss gott. Ibland måste man tillbringa lång tid i öknen och somliga måste gå igenom många öknar. HaShem vet väl vad var och en behöver.

Om du befinner dig i en fruktansvärd öken med ormar, skorpioner, torka och törst, dra dig inte undan den Evige. Sök honom i din nöd och lita på att han förmår att låta vatten flöda ur klippan för att släcka din törst och föda dig på ett övernaturligt sätt. Du kanske inte får i överflöd, men du kommer inte att gå under i öknen. Du kommer att ha tillräckligt för att överleva och för att lära dig att vara beroende av den Evige.

Din himmelske Fader är väldigt vis. Han känner ditt hjärta och vet att du måste uthärda öknen i enlighet med de välsignelser som han vill ge dig. Det gör han inte för att ta dina rättigheter ifrån dig utan för att forma din karaktär och för att träna dig inför välsignelsens tid.

Lär dig alltså att prisa honom för att han ger dig tillräckligt för att inte dö i en mänskligt sett omöjlig situation. Lyft upp ditt hjärta, dina ögon och dina händer mot Himlen och lär dig att alltid tacka honom för det du får, antingen det är lite eller mycket. När du har lärt dig läxan väntar dig stort överflöd. Och om du inte kommer att få det överflödet i detta livet, kan du vara säker på att den Evige är god så att han välsignar dig i det tillkommande livet.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner