Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


Ekev 46-1

Konsekvens

5 Mosebok 7:12 – 8:11

Alla de bud som jag i dag ger dig skall ni vara noga med att följa för att ni må leva och bli talrika, och för att ni må komma in i och ta i besittning det land som HERREN med ed har lovat era fäder… människan lever inte bara av bröd, utan av allt som utgår från HERRENS mun.

5 Mos 8:1, 3b SFB

Finns det liv i buden?

Uttrycket ”idag” – på hebreiska hayom,היום  –  förekommer vid flera tillfällen i samband med att uppfylla buden. Buden gavs för att uppfyllas idag och i morgon men inte igår för vi kan inte förändra det som varit, bara nuet och framtiden.

Denna text säger att liv är en följd av att uppfylla buden. Det lär oss att den som bryter mot buden är på dödens väg och den som uppfyller buden är på livets väg. För den som bryter buden väntar en dubbel död, i detta liv och efter uppståndelsen, och för den som uppfyller buden väntar två liv, i detta liv och efter uppståndelsen.

Ingen människa, utom en, har kunnat uppfylla alla bud som gäller för henne utan att komma till korta. Därför har den Evige skapat en källa av barmhärtighet och syndaförlåtelse för den som vänder om från sin olydnad. Den som godtar alla de bud som gäller för honom och anstränger sig för att lyda dem kommer i normala fall att få ett längre och mer välsignat liv än om han inte hade gjort det. När han misslyckas vänder han om och ber om förlåtelse och den Evige är då nådefull och förlåter. Han har försett människan med alla de nödvändiga medel som behövs för att hon skall kunna få förlåtelse när hon vänder om. På så sätt finns det liv i att lyda buden.

Ett av de viktigaste buden är att tro och lita på den Evige och den som uppfyller det budet får liv, inte bara i denna världen utan också i den tillkommande. Den som tror på den Eviges förlåtelse och godhet, och på så sätt uppfyller ett av de viktigaste buden, får förlåtelse och evigt liv.

Det finns en bedräglig lära som hävdar att den Eviges bud inte kan ge evigt liv. Det är sant att den som genom lagisk ansträngning uppfyller buden inte kan tjäna tillräckligt många meriter för att få förlåtelse och evigt liv som ett resultat av sin förtjänst. Det är sant att det eviga livet är en gåva, men det är också sant att ingen kan få evigt liv som inte är villig att lyda den Evige. Att vara olydig med vilje är inte samma sak som att falla av misstag eller svaghet. Det är inte samma sak att synda av misstag som att synda för att man inte vill lyda. Den som inte tar budens ok på sina axlar kan aldrig få evigt liv.

Juden måste ta buden som gavs på Sinai som ett ok på sina axlar för att få evigt liv och en ben Noach (Noachs son) måste acceptera på sina axlar de sju buden. Den som praktiserar brott mot buden utan att omvända sig och utan att vilja lyda dem kommer aldrig att få evigt liv. Det är inte samma sak att misslyckas som att praktisera olydnad gentemot buden. Den som misslyckas vill lyda. I sitt hjärta är han villig att uppfylla. Men den som praktiserar olydnad vill inte uppfylla vissa av de bud som den Evige har befallt honom. Det är stor skillnad mellan dessa två typer av människor.

När den rövare som hängde på samma träd som Jeshua, höll på att dö, bad han Mästaren om att bli ihågkommen av honom när han skulle komma i sitt rike. Han dog på grund av sina synder som bandit och erkände det. Samtidigt bad han Förlossaren, som den Evige hade sänt, att räkna med honom vid de dödas uppståndelse. Det visar att han omvände sig från sina synder och erkände att Jeshua inte hade gjort någon synd som förtjänade döden och att han skulle bli högt upphöjd efter sin uppståndelse. Han trodde att Jeshua skulle kunna hjälpa honom vid uppståndelsen trots att hade synd. På grund av den omvändelsen och den tilliten och den bekännelsen blev han frälst och Jeshua uttalade en befallning genom den delegerade auktoritet som han hade fått av den Evige: ”Sannerligen, sannerligen säger jag dig idag: Du kommer att vara med mig i paradiset.” Jeshua, som var Torán gjord till kött, talade på samma sätt som Torán och sa: ”Jag befaller dig idag” (5 Mos 8:1) och visade på så sätt att det han sa gällde för idag och i evighet.

Helt klart finns det liv i buden för människan lever av allt som utgår från den Eviges mun.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner