01 BeReshit  –  1 Mosebok 1:1 – 6:8

BeReshit  –  Betyder “I begynnelsen av” eller “För Förstlingens skull”

Alijot för toráläsningen:

1.       1:1–13

2.       1:14–23

3.       1:24 – 2:3

4.       2:4 – 3:21

5.       3:22  –  4:26

6.       5:1–24

7.       5:25 – 6:4

8.       Maftir: 6:5–8

Haftará: Jesaja 42:5 – 43:10

Apostoliska skrifterna: Markus 1:1–45

Läsningar i AS:

1.       1:1 – 8

2.       1:9 – 11

3.       1:12 – 28

4.       1:29 – 39

5.       1:40 – 45


02 Noach  –  1 Mosebok 6:9 – 11:32

Noach  –  Är namnet på huvudpersonen i denna parashah. Det betyder vila och tröst.

Alijot för toráläsningen:

1.       6:9–22

2.       7:1–16

3.       7:17 – 8:14

4.       8:15 – 9:7

5.       9:8–17

6.       9:18 – 10:32

7.       11:1–32

8.       Maftir: 11:28 – 32

Haftará:  Jesaja 54:1 – 55:5 (Askenasisk trad.) ,

Jesaja 54:1–10 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Markus 2:1–28

Läsningar i AS:

1.       2:1–12

2.       2:13–17

3.       2:18–20

4.       2:21–23

5.       2:24–28


03 Lech Lechá  –  1 Mosebok 12:1 – 17:27

Lech Lechá  –  Det betyder gå till dig själv eller gå för din egen skull.

Alijot för toráläsningen:

1.       12:1–13

2.       12:14  –  13:4

3.       13:4–18

4.       14:1–20

5.       14:21 –  15:6

6.       15:7  –  17:6

7.       17:7–27

8.       Maftir: 17:24–27

Haftará: Jesaja 40:27  –  41:16

Apostoliska skrifterna: Markus 3:1  –  4:20

Läsningar i AS:

1.       3:1–6

2.       3:7–12

3.       3:13–19

4.       3:20–35

5.       4:1–20


04 VaJerá  –  1 Mosebok 18:1 – 22:24

VaJerá  –  Betyder “och han visade sig”

Alijot för toráläsningen:

1.       18:1–14

2.       18:15–33

3.       19:1–20

4.       19:21 – 21:4

5.       21:5–21

6.       21:22–34

7.       22:1–24

8.       Maftir: 22:20–24

Haftará: 2 Kungaboken 4:1–37 (Askenasisk trad.) ,

2 Kungaboken 4:1 – 23(Sefardsisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Markus 4:21 – 6:56

Läsningar i AS:

1.       4:21 – 41

2.       5:1 – 20

3.       5:21 – 43

4.       6:1 – 29

5.       6:30 – 56


05 Chajei Saráh  –  1 Mosebok 23:1 – 25:18

Chajei Saráh  –  Betyder Sarahs liv eller levnadsår.

Alijot för Toráläsningen:

1.       23:1–16

2.       23:17 – 24:9

3.       24:10–26

4.       24:27–52

5.       24:53–67

6.       25:1–11

7.       26:12–18

8.       Maftir: 26:16–18

Haftará: 1 Kungaboken 1:1–31

Apostoliska skrifterna: Markus 7:1 – 9:13

Läsningar i AS:

1.       7:1–23

2.       7:24–37

3.       8:1–21

4.       8:22–38

5.       9:1–13


06 Toldot  –  1 Mosebok 25:19 – 28:9

Toldot  –  Plural av “toldá”[1] som betyder ”generation”, ”ättling”, ”historia”, ”memoar”, ”krönika”.

Alijot för Toráläsningen:

1.       25:19  –  26:5

2.       26:6–12

3.       26:13–22

4.       26:23–30

5.       26:30 – 27:27

6.       27:28 – 28:4

7.       28:5–9

8.       Maftir: 28:7–9

Haftará: Malaki 1:1  –  2:7

Apostoliska skrifterna: Markus 9:14  –  10:31

Läsningar i AS:

1.       9:14–29

2.       9:30–37

3.       9:38–50

4.       10:1–16

5.       10:17–31


07 VaJetsé  –  1 Mosebok 28:10 – 32:2(3)

VaJetsé  –  Betyder “och han gick ut”.

Alijot för toráläsningen:

1.       28:10–22

2.       29:1–17

3.       29:18–30:13

4.       30:14–27

5.       30:28 – 31:16

6.       31:17–42

7.       31:43  –  32:2

8.       Maftir: 31:55  –  32:2

Haftará: Hosea 12:13  –  14:10 (Askenasisk trad.)

Hosea 11:7  –  12:12 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Markus 10:32 – 11:33

Läsningar i AS:

1.       10:32–45

2.       10:46–52

3.       11:1–11

4.       11:12–26

5.       11:27–33


08 VaJishlach  –  1 Mosebok 32:3(4) – 36:43

VaJishlach  –  Betyder “och han sände”.

Alijot för toráläsningen:

1.       32:3(4 Heb.) – 32:12(13 Heb.)

2.       32:13(14) – 29(30)

3.       32:30(31) – 33:5

4.       33:6–20

5.       34:1 – 35:11(A) 13(S)

6.       35:12(A), 14(S) – 36:19

7.       36:20–43

8.       Maftir: 36:40–43

Haftará: Hosea 11:7 – 12:12 (Askenasisk trad.)

Obadia 1 – 21 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Markus 12:1–44

Läsningar i AS:

1.       12:1–12

2.       12:13–18

3.       12:19–27

4.       12:28–34

5.       12:35–44


09 VaJeshev  –  1 Mosebok 37:1 – 40:23

VaJeshev  –  Betyder “och han bosatte sig”.

Alijot för toráläsningen:

1.       37:1–11

2.       37:12–22

3.       37:23–36

4.       38:1–30

5.       39:1–6

6.       39:7–23

7.       40:1– 23

8.       Maftir: 41:20 –23

Haftará: Amos 2:6 – 3:8

Apostoliska skrifterna: Apostlagärningarna 7:9 – 16


10 MiKets  –  1 Mosebok 41:1 – 44:17

MiKets  –  Betyder “till slut”, “vid slutet”.

Alijot för toráläsningen:

1.       41:1–14

2.       41:15–38

3.       41:39–52

4.       41:53 – 42:18

5.       42:19 – 43:15

6.       43:16–29

7.       43:30 – 44:17

8.       Maftir: 44:14–17

Haftará: 1 Kungaboken 3:15 – 4:1

Apostoliska skrifterna: Markus 13:1 – 14:31

Läsningar i AS:

1.       13:1–23

2.       13:24–37

3.       14:1–9

4.       14:10– 25

5.       14:26–31


11 VaJigash  –  1 Mosebok 44:18 – 47:27

VaJigash  –  Betyder “och han närmade sig”

Alijot för toráläsningen:

1.       44:18–30

2.       44:31 – 45:7

3.       45:8–18

4.       45:19–27

5.       45:28 – 46:27

6.       46:28 – 47:10

7.       47:11–24

8.       Maftir: 47:25–27

Haftará: Hesekiel 37:15–28

Apostoliska skrifterna: Markus 14:32 – 15:5

Läsningar i AS:

1.       14:32–42

2.       14:43–52

3.       14:53–65

4.       14:66–72

5.       15:1–5


12 VaJechí  –  1 Mosebok 47:28 – 50:26

VaJechí  – Betyder “och han levde”.

 

Alijot för toráläsningen:

1.       47:28  –  48:9

2.       48:10 – 16

3.       48:17 – 22

4.       49:1 – 18

5.       49:19 – 26

6.       49:27  –  50:20

7.       50:21 – 26

8.       Maftir: 50:23 – 26

Haftará: 1 Konungaboken 1:1 – 12

Apostoliska skrifterna: Markus 15:6 – 16:8

Läsningar  AS:

1.       15:6 – 20

2.       15:21 – 32

3.       15:33 – 41

4.       15:42 – 46

5.       16:1 – 8


13 Shemot   –  2 Mosebok 1:1 – 6:1

Shemot  – Betyder ”namn”.

Alijot för toráläsningen:

1.       1:1–17

2.       1:18 – 2:10

3.       2:11–25

4.       3:1–17

5.       3:18 – 4:17

6.       4:18–31

7.       5:1 – 6:1

8.       Maftir: 5:22 – 6:1

Haftará: Jesaja 27:6 – 28:13; 29:22 – 23 (Askenasisk trad.) ;

Jeremia 1:1  –  2:3 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Lukas 1:1 – 2:20

Läsningar i AS:

1.       1:1 – 25

2.       1:26 – 38

3.       1:39 – 67

4.       1:68 – 80

5.       2:1 – 20


14 VaErá  –  2 Mosebok 6:2 – 9:35

VaErá   –  Betyder ”och jag visade mig”.

Alijot för toráläsningen:

1.     6:2–13

2.     6:14–28

3.     6:29 – 7:7

4.     7:8  –  8:10 (8:6 Heb.)

5.     8:11–22 (8:7 – 18 Heb.)

6.     8:23 (19 Heb)  –  9:16

7.     9:17–35

8.     Maftir: 9:33–35

Haftará: Hesekiel 28:25 – 29:21

Apostoliska skrifterna: Lukas 2:21 – 5:11

Läsningar i AS:

1.       2:21–40

2.       2:41 – 3:11

3.       3:12–38

4.       4:1–30

5.       4:31 – 5:11


15 Bo  –  2 Mosebok 10:1 – 13:16

Bo  –  Betyder “kom”.

Alijot för toráläsningen:

1.       10:1–11

2.       10:12–23

3.       10:24 – 11:3

4.       11:4 – 12:20

5.       12:21–28

6.       12:29–51

7.       13:1–16

8.       Maftir: 13:14–16

Haftará: Jeremia 46:13 – 28

Apostoliska skrifterna: Lukas 5:12 – 7:50

Läsningar i AS:

1.       5:12 – 32

2.       5:33  –  6:19

3.       6:20 – 42

4.       6:43  –  7:17

5.       7:18 – 50


16 BeShalach  –  2 Mosebok 13:17 – 17:16

BeShalach  –  Betyder “när han sände”. 

Alijot för toráläsningen:

1.       13:17 – 14:8

2.       14:9–14 (Askenasisk trad.) ; 14:9–25 (Sefardisk trad.)

3.       14:15–25 (A); 14:26 – 15:26 (S)

4.       14:26 – 15:26 (A); 15:27 – 16:10 (S)

5.       15:27 – 16:10 (A); 16:11 – 29 (S)

6.       16:11 – 36 (A); 16:30 – 36 (S)

7.       17:1–16

8.       Maftir: 17:14–16

Haftará: Domarboken 4:4 – 5:31 (Askenasisk trad.) ;

Domarboken 5:1–31 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Lukas 8:1 – 9:62

Läsningar i AS:

1.       8:1–25

2.       8:26–56

3.       9:1–20

4.       9:21–42

5.       9:43–62


17 Jitró  –  2 Mosebok 18:1 – 20:26 (23 Heb.)

Jitró är Mose svärfar och betyder “ers höghet”.

Alijot för toráläsningen:

1.       18:1–12

2.       18:13–23

3.       18:24–27

4.       19:1–6

5.       19:7–19

6.       19:20 – 20:17 (v. 14 Heb.)

7.       20:18 – 26 (15 – 23 Heb.)

8.       Maftir: 20:22–26 (19 –23 Heb.)

Haftará: Jesaja 6:1 – 7:6; 9:6–7 (5-6 Heb.)(Askenasisk trad.)

Jesaja 6:1–13 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Lukas 10:1 – 11:54

Läsningar i AS:

1.       10:1–24

2.       10:25–42

3.       11:1–26

4.       11:27–41

5.       11:42–54


18 Mishpatim  –  2 Mosebok 21:1 – 24:18.

Mishpatim  – Betyder “lagar”.

Alijot för toráläsningen:

1.       21:1 – 19

2.       21:20  –  22:4 (3 Heb.)

3.       22:5 – 27 (22:4 – 26 Heb.)

4.       22:28  –  23:5 (22:27  –  23:5 Heb.)

5.       23:6 – 19

6.       23:20 – 25

7.       23:26  –  24:18

8.       Maftir: 24:16–18 (A); 24:15–18 S)

Haftará: Jeremia 34:8 –22; 33:25 – 26.

Apostoliska skrifterna: Lukas 12:1  –  14:35

Läsningar i AS:

1.       12:1 – 21

2.       12:22 – 59

3.       13:1 – 30

4.       13:31  –  14:24

5.       14:25 – 35


19 Trumá  –  2 Mosebok 25:1 – 27:19

Trumah  –  Betyder “upplyft offer”, “avskild del”.

 

Alijot för toráläsningen:

1.       25:1–16

2.       25:17–30 (S); 25:17–40 (A)

3.       25:31 – 26:14 (S); 26:1–14 (A)

4.       26:15–30

5.       26:31–37

6.       27:1–8

7.       27:9–19

8.       Maftir: 27:17–19

Haftará: 1 Kungaboken 5:12 (26 Heb.) – 6:13

Apostoliska skrifterna: Lukas 15:1 – 18:14

Läsningar i AS:

1.       15:1–32

2.       16:1–18

3.       16:19 – 17:10

4.       17:11–37

5.       18:1–14


20 Tetsavé  –  2 Mosebok 27:20 – 30:10

Tetsaveh  –  Betyder “du skall befalla”.

Alijot för toráläsningen:

1.       27:20 – 28:12

2.       28:13–30

3.       28:31–43

4.       29:1–18

5.       29:19–37

6.       29:38–46

7.       30:1–7

8.       Maftir: 30:8–10

Haftará: Hesekiel 43:10–27

Apostoliska skrifterna:: Lukas 18:15 – 20:26

Läsningar i AS:

1.       18:15–34

2.       18:35 – 19:10

3.       19:11–28

4.       19:29–48

5.       20:1–26


21 Ki Tissá  –  2 Mosebok 30:11 – 34:35.

Ki Tissá  –  Betyder “När du räknar”.

Alijot för toráläsningen:

1.       30:11 – 31:17

2.       31:18 – 33:11

3.       33:12–16

4.       33:17–23

5.       34:1–9

6.       34:10–26

7.       34:27–35

8.       Maftir: 34:33–35

Haftará: 1 Kungaboken 18:1–39 (Askenasisk trad.);

1 Kungaboken 18:20 – 39 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Lukas 20:27  –  22:46

Läsningar i AS:

1.       20:27–47

2.       21:1–24

3.       21:35–38

4.       22:1–23

5.       22:24–46


22 VaJakhel  –  2 Mosebok 35:1 – 38:20

VaJakhel  –  Betyder “och han fick dem att samlas”.

Alijot för toráläsningen: (när VaJakhel läses separat):

1.       35:1–20

2.       35:21–29

3.       35:30 – 36:7

4.       36:8–19

5.       36:20 – 37:16

6.       37:17–29

7.       38:1–20

8.       Maftir: 38:18–20

Alijot för toráläsningen: (när VaJakhel läses tillsammans med Pekudei):

1.       35:1–29

2.       35:30 – 37:16

3.       37:17–29

4.       38:1 – 39:1

5.       39:2–21

6.       39:22–43

7.       40:1–38

8.       Maftir: 40:34–38

Haftará: 1 Kungaboken 7:40–50 (Askenasisk trad.) ;

1 Kungaboken 7:13–26 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Lukas 22:47 – 24:53

Läsningar i AS:

1.       22:47–71

2.       23:1–25

3.       23:26–49

4.       23:50 – 24:24

5.       24:25–53


23 Pekudei  –  2 Mosebok 38:21 – 40:38

Pekudei  –  Betyder “beräkningar av”.

Alijot för toráläsningen:

1.       38:21 – 39:1

2.       39:2–21

3.       39:22–32

4.       39:33–43

5.       40:1–16

6.       40:17–27

7.       40:28–38

8.       Maftir: 40:34–38

Haftará: 1 Kungaboken 7:51 – 8:21 (Askenasisk trad.);

1 Kungaboken 7:40–50 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Lukas 22:47 – 24:53

Läsningar i AS:

1.       22:47–71

2.       23:1–25

3.       23:26–49

4.       23:50 – 24:24

5.       24:25–53


24 VaJikrá  –  3 Mosebok 1:1 – 6:7 (5:26)

VaJikrá  –  Betyder “och han kallade”.

Alijot för toráläsningen:

1.       1:1–13

2.       1:14 – 2:6

3.       2:7–16

4.       3:1–16

5.       4:1–26

6.       4:27 – 5:10

7.       5:11 – 6:7 (5:26 Hebreisk version)

8.       Maftir: 6:5–7 (5:24–26 Heb.)

Haftará: Jesaja 43:21 – 44:23

Apostoliska skrifterna: Matteus 1:1 – 3:17


25Tsav  –  3 Mosebok 6:8 (6:1)  –  8:36

Tsav  –  Betyder “befall”.

Alijot för toráläsningen:

1.       6:8 – 18 (6:1 – 11 Hebreisk version)

2.       6:19  –  7:10 (6:12  –  7:10 Heb.)

3.       7:11 – 38

4.       8:1 – 13

5.       8:14 – 21

6.       8:22 – 29

7.       8:30 – 36

8.       Maftir: 8:33 – 36

Haftará: Jeremia 7:21 – 8:3; 9:22–23

Apostoliska skrifterna: Matteus 4:1 – 6:34


26 Sheminí  –  3 Mosebok 9:1 – 11:47

Sheminí  –  Betyder “åttonde”.

Alijot för toráläsningen:

1.       9:1–16

2.       9:17–23

3.       9:24 – 10:11

4.       10:12–15

5.       10:16–20

6.       11:1–32

7.       11:33–47

8.       Maftir: 11:45–47

Haftará: 2 Samuelsboken 6:1 – 7:17 (Askenasisk trad.) ;

2 Samuelsboken 6:1 – 19 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Matteus 7:1 – 9:38.


27 Tazría  –  3 Mosebok 12:1 – 13:59

Tazría  –  Betyder “hon blir havande”.

Alijot för toráläsningen: (när Tazría läses separat):

1.       12:1 – 13:5

2.       13:6–17

3.       13:18–23

4.       13:24–28

5.       13:29–37

6.       13:38–54

7.       13:55–59

8.       Maftir: 13:57–59

Alijot för toráläsningen: (när Tazría läses tillsammans med Metsora):

1.       12:1 – 13:23

2.       13:24–39

3.       13:40–54

4.       13:55 – 14: 02

5.       14:21–32

6.       14:33 – 15:15

7.       15:16–33

8.       Maftir: 15:31–33

Haftará: 2 Kungaboken 4:42 – 5:19

Apostoliska skrifterna: Matteus 10:1 – 12:50


28 Metsorá  –  3 Mosebok 14:1 – 15:33

Metsorá  –  Betyder “den som har tsaráat”.

Alijot för toráläsningen::

1.     14:1–12

2.     14:13–20

3.     14:21–32

4.     14:33–53

5.     14:54 – 15:15

6.     15:16–28

7.     15:29–33

8.     Maftir: 15:31–33

Haftará: 2 Kungaboken 7:3–20

Apostoliska skrifterna: Matteus 13:1 – 15:39


29 Acharei mot  –  3 Mosebok 16:1  –  18:30

Acharei mot  –  Betyder “efter döden”.

Alijot för toráläsningen: (när Acharei mot läses separat):

1.       16:1–17

2.       16:18–24

3.       16:25–34

4.       17:1–7

5.       17:8 – 18:5

6.       18:6–21

7.       18:22–30

8.       Maftir: 18:27–30

Alijot för toráläsningen: (när Acharei mot läses tillsammans med Kedoshim):

1.       16:1–24

2.       16:25 – 17:7

3.       17:8 – 18:21

4.       18:22 – 19:14

5.       19:15–32

6.       19:33 – 20:7

7.       20:8–27

8.       Maftir: 20:25–27

 Haftará: Hesekiel 22:1–19 (Askenasisk trad.);

Hesekiel 22:1–16 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Matteus 16:1  –  18:35


30 Kedoshim  –  3 Mosebok 19:1  –  20:27

Kedoshim  –  Betyder “avskilda”.

Alijot för toráläsningen:

1.       19:1–14

2.       19:15–22

3.       19:23–32

4.       19:33–36

5.       20:1–7

6.       20:8–22

7.       20:23 – 27

8.       Maftir: 20:25–27                                    

Haftará: Amos 9:7–15 (Askenasisk trad.);

Hesekiel 20:2–20 (Sefardisk trad.)

Apostoliska skrifterna: Matteus 19:1  –  21:46


 31 Emor  –  3 Mosebok 21:1 – 24:23

Emor  –  Betyder “tala”.

Alijot för toráläsningen::

1.       21:1–15

2.       21:16 – 22:16

3.       22:17–33

4.       23:1–22

5.       23:23–32

6.       23:33–44

7.       24:1–23

8.       Maftir: 24:21–23

Haftará: Hesekiel 44:15–31

Apostoliska skrifterna: Matteus 22:1 – 24:51


32 BeHar  –  3 Mosebok 25:1 – 26:2

BeHar  –  Betyder “på berget”.

Alijot för toráläsningen: (när BeHar läses separat):

1.       25:1–13

2.       25:14–18

3.       25:19–24

4.       25:25–28

5.       25:29–38

6.       25:39–46

7.       25:47–54

8.       Maftir: 25:55 – 26:2

Alijot för toráläsningen: (när BeHar läses tillsammans med BeChukotai):

1.       25:1–18

2.       25:19–28

3.       25:29–38

4.       25:39 – 26:9

5.       26:10–46

6.       27:1–15

7.       27:16–31

8.       Maftir: 27:32–34

Haftará: Jeremia 32:6–27

Apostoliska skrifterna: Matteus 25:1 – 26:75


33 BeChukotai  –  3 Mosebok 26:3 – 27:34

BeChukotai  –  Betyder “i mina stadgar”.

Alijot för toráläsningen::

1.       26:3–5

2.       26:6–9

3.       26:10–46

4.       27:1–15

5.       27:16–21

6.       27:22–28

7.       27:29–31

8.       Maftir: 27:32–34

Haftará: Jeremia 16:19  –  17:14

Apostoliska skrifterna: Matteus 27:1  –  28:20


34 BeMidbar  –  4 Mosebok 1:1 – 4:20

BeMidbar   –  betyder “på stäppen” eller “i öknen”

Alijot för toráläsningen:

1.       1:1–19

2.       1:20–54

3.       2:1–34

4.       3:1–13

5.       3:14–39

6.       3:40–51

7.       4:1–20

8.       Maftir: 4:17–20

Haftará: Hosea 1:10 – 2:20 (2:1–22 Hebreiska versionen)

Apostoliska skrifterna: Johannes 1:1 – 2:25


35 Nasó  –  4 Mosebok 4:21 – 7:89

Nasó   –  betyder “lyft upp”

Alijot för toráläsningen::

1.       4:21–37

2.       4:38–49

3.       5:1–10

4.       5:11 – 6:27

5.       7:1–41

6.       7:42–71

7.       7:72–89

8.       Maftir: 7:87–89

Haftará: Domarboken 13:2 – 25

Apostoliska skrifterna: Johannes 3:1  –  4:54


36 BeHaalotchá  –  4 Mosebok 8:1 – 12:16

BeHaalotchá  –  betyder “när du lyfter upp”

Alijot för toráläsningen::

1.       8:1–14

2.       8:15–26

3.       9:1–14

4.       9:15 – 10:10

5.       10:11–27

6.       10:28 – 11:29 (Sefardisk trad.); 10:35  –  11:29 (Askenasisk trad.)

7.       11:30 – 12:16

8.       Maftir 12:14–16

Haftará: Sakarja 2:14 – 4:7

Apostoliska skrifterna: Johannes 5:1 – 6:71


37 Shelach Lecha  –  4 Mosebok 13:1 – 15:41

Shelach lecha   –  betyder “sänd du

Alijot för toráläsningen:

1.       13:1–20

2.       13:21 – 14:7

3.       14:8–25

4.       14:26 – 15:7

5.       15:8–16

6.       15:17–26

7.       15:27–41

8.       Maftir 15:38–41

Haftará: Josua 2:1–24

Apostoliska skrifterna: Johannes 7:1 – 8:47


38 Korach  –  4 Mosebok 16:1  –  18:32

Korach  – betyder “avrakad”

Alijot för toráläsningen:

1.       16:1–13

2.       16:14–19

3.       16:20–43 (16:20 – 17:8 Heb. version)

4.       16:44–50 (17:9–15 Heb.)

5.       17:1–9 (17:16–24 Heb.)

6.       17:10 – 18:20 (17:25 – 18:20 Heb.)

7.       18:21–32

8.       Maftir: 18:30–32

Haftará: 1 Samuel 11:14  –  12:22

Apostoliska skrifterna: Johannes 9:1 – 10:42


39 Chukat  –  4 Mosebok 19:1 – 22:1

Chukat  –  betyder “stadgan av”.

Alijot för toráläsningen: (när Chukat och Balak läses tillsammans):

1.     19:1 – 20:6

2.     20:7–21

3.     20:22 – 21:20

4.     21:21 – 22:12

5.     22:13–38

6.     22:39 – 23:26

7.     23:27 – 25:9

8.     Maftir: 25:7–9

Haftará(när Chukat och Balak läses tillsammans): Mika 5:6 – 6:8

Alijot för toráläsningen: (när Chukat läses separat):

1.     19:1–17

2.     19:18 – 20:6

3.     20:7–13

4.     20:14–21

5.     20:22 – 21:9

6.     21:10–20

7.     21:21 – 22:1

8.     Maftir: 21:34 – 22:1

Haftará (när Chukat läses separat): Domarboken 11:1–33

Apostoliska skrifterna: Johannes 11:1 – 12:50


40 Balak  –  4 Mosebok 22:2 – 25:9

Balak  –  Betyder “förödare”

Alijot för toráläsningen:

1.       22:2–12

2.       22:13–20

3.       22:21–38

4.       22:39 – 23:12

5.       23:13–26

6.       23:27 – 24:14

7.       24:15 – 25:9

8.       Maftir: 25:7–9

Haftará: Mika 5:6 – 6:8

Apostoliska skrifterna: Johannes 13:1 – 14:31


41 Pinchas  –  4 Mosebok 25:10 – 30:1

Pinchas  –  Betyder “orm – mun”

Alijot för toráläsningen:

1.       25:10 – 26:4

2.       26:5–51

3.       26:52 – 27:5

4.       27:6–23

5.       28:1–15

6.       28:16 – 29:11

7.       29:12 – 30:1

8.       Maftir: 29:35 – 30:1

Haftará: 1 Kungaboken 18:46 – 19:21

Apostoliska skrifterna: Johannes 15:1 – 17:26


42 Mattot  –  4 Mosebok 30:2 – 32:42

Mattot  –  Mattot betyder “stammar”.

Alijot för toráläsningen: (när Mattot läses separat):

1.       30:2–17

2.       31:1–12

3.       31:13–24

4.       31:25–41

5.       31:42–54

6.       32:1–19

7.       32:20–42

8.       Maftir: 32:39–42

Haftará: Jeremia 1:1 – 2:3

Apostoliska skrifterna: Johannes 18:1 – 19:42

Alijot för toráläsningen: (när Mattot och Massei läses tillsammans):

1.       30:2   –  31:12

2.       31:13 – 54

3.       32:1  –  32:19

4.       32:20  –  33:49

5.       33:50  –  34:15

6.       34:16  –  35:8

7.       35:9  –  36:13

8.       Maftir: 36:10 – 13

Haftará (när Mattot och Massei läses tillsammans): Jeremia 2:4–28; 3:4

Apostoliska skrifterna (när Mattot och Massei läses tillsammans): Johannes 18:1 – 21:25


43 Massei  –  4 Mosebok 33:1 – 36:13

Massei  –  Massei är den possessiva pluralformen av “massah” som betyder “utgång”, “resa”, “marsch”, “utgångspunkt”, “station”, ”lägerplats”. Termen talar både om Israels barns lägerplatser och de resor som gjordes mellan platserna.

Alijot för toráläsningen: (när Massei läses separat):

1.     33:1 – 10

2.     33:11 – 49

3.     33:50  –  34:15

4.     34:15 – 29

5.     35:1 – 8

6.     35:9 – 34

7.     36:1 – 13

8.     Maftir: 36:10 – 13

Haftará: Jeremia 2:4 – 2:28; 4:1 – 2

Apostoliska skrifterna: Johannes 20:1  –  21:25.


44 Devarim  –  5 Mosebok 1:1 – 3:22

Devarim  –  Betyder “ord” eller “saker”.[2]

Alijot för toráläsningen:

1.       1:1–11

2.       1:12–21

3.       1:22–38

4.       1:39 – 2:1

5.       2:2–30

6.       2:31 – 3:14

7.       3:15–22

8.       Maftir: 3:20–22

Haftará: Jesaja 1:1–27

Apostoliska skrifterna: Uppenbarelseboken 1:1 – 2:17

Läsningar i AS:

1.       Uppenbarelseboken 1:1–8

2.       Uppenbarelseboken 1:9–20

3.       Uppenbarelseboken 2:1–7

4.       Uppenbarelseboken 2:8–11

5.       Uppenbarelseboken 2:12–17


45 VaEtchanan  –  5 Mosebok 3:23 – 7:11

VaEtchanan  –  Betyder “och jag bönade”.

Alijot för toráläsningen:

1.     3:23 – 4:4

2.     4:5–40

3.     4:41–49

4.     5:1–21(18 Heb.)

5.     5:22(19) – 6:3

6.     6:4–25

7.     7:1–11

8.     Maftir: 7:9–11

Haftará: Jesaja 40:1 – 26

Apostoliska skrifterna: Uppenbarelseboken 2:18 – 4:11

Läsningar i AS:

1.       Uppenbarelseboken 2:18–29

2.       Uppenbarelseboken 3:1–6

3.       Uppenbarelseboken 3:7–13

4.       Uppenbarelseboken 3:14–22

5.       Uppenbarelseboken 4:1–11


46 Ekev  –  5 Mosebok 7:12 – 11:25

Ekev  –  Betyder, bland mycket annat, “konsekvens”.

Alijot för toráläsningen:

1.       7:12 – 8:11

2.       8:12 – 9:3

3.       9:4–29

4.       10:1–11

5.       10:12–22

6.       11:1–9

7.       11:10–25

8.       Maftir: 11:22–25

Haftará: Jesaja 49:14 – 51:3

Apostoliska skrifterna: Uppenbarelseboken 5:1 – 7:8

Läsningar i AS:

1.       Uppenbarelseboken 5:1 – 7

2.       Uppenbarelseboken 5:8 – 14

3.       Uppenbarelseboken 6:1 – 8

4.       Uppenbarelseboken 6:9 – 17

5.       Uppenbarelseboken 7:1 – 8


47 Reéh 5 Mosebok 11:26 – 16:17

Reéh  –  Betyder ”observera!”. Ordet är starkare än ”shemá” som talar om att lyssna och lyda. Reéh har att göra med ett djupare varseblivande, ett inre seende, med hjärtats ögon.

Alijot för toráläsningen:

1.       11:26 – 12:10

2.       12:11–28

3.       12:29 – 13:18 (19 Heb.)

4.       14:1–21

5.       14:22–29

6.       15:1–18

7.       15:19 – 16:17

8.       Maftir: 16:13– 7

Haftará: Jesaja 54:11 – 55:5

Apostoliska skrifterna: Uppenbarelseboken 7:9 – 9:21

Läsningar i AS:

1.       Uppenbarelseboken 7:9–17

2.       Uppenbarelseboken 8:1–5

3.       Uppenbarelseboken 8:6–13

4.       Uppenbarelseboken 9:1–10

5.       Uppenbarelseboken 9:11–21


48 Shoftim  –  5 Mosebok 16:18 – 21:9

Shoftim  –  Betyder domare.

Alijot för toráläsningen:

1.       16:18 – 17:13

2.       17:14–20

3.       18:1–5

4.       18:6–13

5.       18:14 – 19:13

6.       19:14 – 20:9

7.       20:10 – 21:9

8.       Maftir: 21:7–9

Haftará: Jesaja 51:12  –  53:12

Apostoliska skrifterna: Uppenbarelseboken 10:1  –  11:19

Läsningar i AS:

1.       Uppenbarelseboken 10:1–6

2.       Uppenbarelseboken 10:7–11

3.       Uppenbarelseboken 11:1–8

4.       Uppenbarelseboken 11:9–13

5.       Uppenbarelseboken 11:14–19


49 Ki Tetsé  –  5 Mosebok 21:10 – 25:19

Ki Tetsé  –  Betyder “när du går ut”.

Alijot för toráläsningen:

1.       21:10–21

2.       21:22 – 22:7

3.       22:8 – 23:6 (Heb. 23:7)

4.       23:7(8)–23 (24)

5.       23:24(25) – 24:4

6.       24:5–13

7.       24:14 – 25:19

8.       Maftir: 25:17–19

Haftará: Jesaja 54:1 – 10

Apostoliska skrifterna: Uppenbarelseboken 12:1 – 14:20

Läsningar  AS:

1.       Uppenbarelseboken 12:1–12

2.       Uppenbarelseboken 12:13–18

3.       Uppenbarelseboken 13:1–12

4.       Uppenbarelseboken 13:13–18

5.       Uppenbarelseboken 14:1–20


50 Ki Tavó  –  5 Mosebok 26:1 – 29:9(8)

 Ki Tavó  –  Betyder “när du kommer”.

Alijot för toráläsningen:

1.     26:1–19

2.     27:1–10

3.     27:11–26

4.     28:1–14

5.     28:15–57

6.     28:58 – 29:1 (28:69 Heb.)

7.     29:2 (1 Heb.) – 29:9 (8 Heb.)

8.     Maftir: 29:7(6) – 9 (8)

Haftará: Jesaja 60:1–22

Apostoliska skrifterna: Uppenbarelseboken 15:1 – 16:21

Läsningar ur AS:

1.       Uppenbarelseboken 15:1–8

2.       Uppenbarelseboken 16:1–5

3.       Uppenbarelseboken 16:6–12

4.       Uppenbarelseboken 16:13–16

5.       Uppenbarelseboken 16:17–21


51 Nitsavim  –  5 Mosebok 29:10(9) – 30:20

Nitsavim  –  Betyder “(ni) står”.

Alijot för toráläsningen: (de år då Nitsavim läses separat):

1.       29:10–12 (9–11 Heb.)

2.       29:13–15 (12–14 Heb.)

3.       29:16–29 (15–28 Heb.)

4.       30:1–6

5.       30:7–10

6.       30:11–14

7.       30:15–20

8.       Maftir: 30:18–20

Alijot för toráläsningen: (de år då Nitsavim läses tillsammans med VaJelech):

1.       29:10–29 (9–28 Heb.)

2.       30:1–6

3.       30:7–14

4.       30:15 – 31:6

5.       31:7–13

6.       31:14–19

7.       31:20–30

8.       Maftir: 31:28–30

Haftará: Jesaja 61:10 – 63:9

Apostoliska skrifterna: Uppenbarelseboken 17:1 – 18:24

Läsningar i AS:

1.       Uppenbarelseboken 17:1–8

2.       Uppenbarelseboken 17:9–18

3.       Uppenbarelseboken 18:1–8

4.       Uppenbarelseboken 18:9–14

5.       Uppenbarelseboken 18:15–24


52 VaJelech  –  5 Mosebok 31:1–30

VaJelech  –  Betyder “och han gick”.

Alijot för toráläsningen: (de år man läser denna parashah för sig):

1.       31:1–3

2.       31:4–6

3.       31:7–9

4.       31:10–13

5.       31:14–19

6.       31:20–24

7.       31:25–30

8.       Maftir: 31:28–30

Haftará: Hosea 14:2–10; Mika 7:18–20; Joel 2:15–27

Apostoliska skrifterna för Yom Teruah: Uppenbarelseboken 19:1 – 20:10

Läsningar  AS:

1.       Uppenbarelseboken 19:1–8

2.       Uppenbarelseboken 19:9–15

3.       Uppenbarelseboken 19:16–21

4.       Uppenbarelseboken 20:1–6

5.       Uppenbarelseboken 21:7–10


53 Haazinu  –  5 Mosebok 32:1–52

Haazinu  –  Betyder “lyssna”.

Alijot för toráläsningen:

1.       32:1–6

2.       32:7–12

3.       32:13–18

4.       32:19–28

5.       32:29–39

6.       32:40–43

7.       32:44–52

8.       Maftir: 32:48 – 52

Haftará: 2 Samuelsboken 22:1 – 51

Apostoliska skrifterna: Uppenbarelseboken 20:11 – 21:27

Läsningar  AS:

1.       Uppenbarelseboken 20:11–15

2.       Uppenbarelseboken 21:1–6

3.       Uppenbarelseboken 21:7–14

4.       Uppenbarelseboken 21:15–20

5.       Uppenbarelseboken 21:21–27


54 VeZot HaBrachá  –  5 Mosebok 33:1  –  34:12

VeZot HaBrachah  –  Betyder “och detta är välsignelsen”.

Alijot för toráläsningen:

1.       33:1–7

2.       33:8–12

3.       33:13–17

4.       33:18–21

5.       33:22–26

6.       33:27–29

7.       34:1–12

Variant:

4.       33:18–21

5.       33:2 –26

6.       Chatán HaTorá: 33:27 – 34:12

Denna läsning är för Simchat Torá (den 22 Tishrí i Erets Israel och den 23 Tishrí i diasporan) tillsammans med 1 Mosebok 1:1 – 2:3 och 4 Mosebok 29:35 – 30:1.

Haftará: Josua 1:1–9

Apostoliska skrifterna: Uppenbarelseboken 22:1–21

Läsningar iAS:

1.       22:1–5

2.       22:6–9

3.       22:10–14

4.       22:15–17

5.       22:18–21


 


[1]            Strong H8435 toledah  toledah, to – led – aw', to – led – aw', From H3205; (plural only) descent, that is, family; (figuratively) history:  –  birth, generations.

Strong H3205 yâlad, yaw – lad', A primitive root; to bear young; causatively to beget; medically to act as midwife; specifically to show lineage:  –  bear, beget, birth ([ – day]), born, (make to) bring forth (children, young), bring up, calve, child, come, be delivered (of a child), time of delivery, gender, hatch, labour, (do the office of a) midwife, declare pedigrees, be the son of, (woman in, woman that) travail ( – eth,  – ing woman).

[2]          Strong H1667 dâbâr, daw – bawr', From H1696; a word; by implication a matter (as spoken of) of thing; adverbially a cause:  –  act, advice, affair, answer, X any such (thing), + because of, book, business, care, case, cause, certain rate, + chronicles, commandment, X commune ( – ication), + concern [ – ing], + confer, counsel, + dearth, decree, deed, X disease, due, duty, effect, + eloquent, errand, [evil favoured – ] ness, + glory, + harm, hurt, + iniquity, + judgment, language, + lying, manner, matter, message, [no] thing, oracle, X ought, X parts, + pertaining, + please, portion, + power, promise, provision, purpose, question, rate, reason, report, request, X (as hast) said, sake, saying, sentence, + sign, + so, some [uncleanness], somewhat to say, + song, speech, X spoken, talk, task, + that, X there done, thing (concerning), thought, + thus, tidings, what [ – soever], + wherewith, which, word, work.