Toráns 613 bud

1.        Påbud att “vara fruktsamma och föröka sig”, 1 Mosebok 1:28.

2.        Påbud att omskäras, 1 Mosebok 17:10; 3 Mosebok 12:3.

3.        Förbud att äta ischiasnerven (“guid hanashé”), 1 Mosebok 32:33.

4.        Påbud att avskilja nymånen, 2 Mosebok 12:2.

5.        Påbud att slakta pesach-offret den 14 Nissan, 2 Mosebok 12:6.

6.        Påbud att äta köttet av pesach-offret den 15 Nissan, 2 Mosebok 12:8.

7.        Förbud att äta pesach-offret rått eller kokt i vatten, 2 Mosebok 12:9.

8.        Förbud att lämna pesach-offret till följande dag, 2 Mosebok 12:10.

9.        Påbud att ta bort alla jästa produkter på våra ägor, 2 Mosebok 12:15.

10.     Påbud att äta matsá den 15 Nissan, den första dagen i pesach-högtiden, 2 Mosebok 12:18

11.     Förbud att det förekommer chamets på våra ägor under pesach-högtiden, 2 Mosebok 12:19.

12.     Förbud att äta vilken produkt som helst som innehåller chamets under pesach-högtiden, 2 Mosebok 12:20.

13.     Förbud att dela pesach-offret med en avfällig jude, 2 Mosebok 12:43.

14.     Förbud att dela pesach-offret med en halvproselyt (en hedning som omskurit sig men som inte har doppat sig i mikvehn) eller en utlänning som är bosatt (en hedning som avsagt sig avgudadyrkan), 2 Mosebok 12:45.

15.     Förbud att ta ut pesach-offret utanför huset, 2 Mosebok 12:46.

16.     Förbud att krossa något ben på pesach-offret, 2 Mosebok 12:46.

17.     Förbud att ge en oomskuren att äta av pesach-offret, 2 Mosebok 12:48.

18.     Påbud att avskilja de förstfödda djuren i Israels land, 2 Mosebok 13:2.

19.     Förbud att äta chamets under pesach-högtiden, 2 Mosebok 13:3.

20.     Förbud att något gäst syns på våra ägor under pesach-högtiden, 2 Mosebok 13:7.

21.     Påbud att berätta om uttåget ur Mitsrajim, 2 Mosebok 13:8.

22.     Påbud att återlösa det förstfödda åsnefölet, 2 Mosebok 13:13.

23.     Påbud att skära halsen av det förstfödda åsnefölet om det inte återlöses, 2 Mosebok 13:13.

24. Förbud att gå över de gränser som är tillåtna på shabbaten, 2 Mosebok 16:29.

25.     Påbud om att tro på Elohas existens, 20:2.

26.     Förbud mot att tro på en annan gudom förutom Eloha, 20:3.

27.     Förbud mot att gravera statyer, 20:4.

28.     Förbud mot att böja sig inför en avgud, 20:5.

29.     Förbud mot att tjäna en avgud på det sätt som man brukar, 20:5.

30.     Förbud mot att svärja falskt, 20:7.

31.     Påbud att avskilja shabbaten med ord, 20:8.

32.     Förbud mot att arbeta under shabbaten, 20:10.

33.     Påbud att hedra fader och moder, 20:12.

34.     Förbud mot att döda en människa, 20:13.

35.     Förbud mot att begå äktenskapsbrott, 20:14 (13 heb.).

36.     Förbud mot att kidnappa en människa, 20:15 (13 heb.).

37.     Förbud mot att ge falskt vittnesbörd, 20:16 (13 heb.).

38.     Förbud mot att ha begärelse till något som tillhör en annan, 20:17 (14 heb.).

39.     Förbud mot att göra bildstoder, även för dekoration, 20:23 (20 heb.).

40.     Förbud mot att tillverka ett stenaltare med metallföremål, 20:25 (22 heb.).

41.     Förbud mot att använda trappsteg till att gå upp på altaret, 20:26 (23 heb.).

42.     Lag om en hebreisk tjänare, 2 Mosebok 21:2.

43.     Påbud om att utse en hebreisk tjänarinna för äktenskap, 2 Mosebok 21:8.

44.     Påbud om att återlösa en hebreisk tjänarinna, 2 Mosebok 21:8.

45.     Förbud mot att sälja en hebreisk tjänarinna, 2 Mosebok 21:8.

46.     Förbud mot att minska (eller neka) en hustrus rätt till mat, kläder och intima relationer, 2 Mosebok 21:9.

47.     Högre rättsinstansens plikt att avrätta genom strypning en som blivit dödsdömd, 2 Mosebok 21:12.

48.     Förbud mot att slå fader eller moder, 2 Mosebok 21:15.

49.     Lagar om böter, 2 Mosebok 21:18.

50.     Högre rättsinstansens plikt att avrätta genom halshuggning en som blivit dömd till det straffet, 2 Mosebok 21:20.

51.     Högre rättsinstansens plikt att döma skador som orsakats av djur, 2 Mosebok 21:28.

52.     Förbud mot att äta en tjur som blivit dömd till döden genom stening, 2 Mosebok 21:28.

53.     Högre rättsinstansens plikt att döma skador som orsakats på grund av en öppen brunn, 2 Mosebok 21:33.

54.     Högre rättsinstansens plikt att döma en tjuv (antingen han har gjort sig skyldig till) böter eller dödsdom, 2 Mosebok 21:37.

55.     Påbud om domstolens plikt att döma skador som orsakats av ett husdjur som ätit eller trampat ner, 2 Mosebok 22:5 (heb. 4).

56.     Domstolens plikt att döma skador som orsakats av brand, 2 Mosebok 22:6 (heb. 5).

57.     Domstolens plikt att döma fall som har att göra med en ickebetald vakt, 2 Mosebok 22:7 (heb. 6).

58.     Domstolens plikt att döma i ett fall av en klagande och en försvarare, 2 Mosebok 22:9 (heb. 8).

59.     Domstolens plikt att döma fall som har att göra med en betald vakt eller en arrendator, 2 Mosebok 22:10 (heb. 9).

60.     Domstolens plikt att döma fall som har att göra med en som lånar något för att använda det, 2 Mosebok 22:14 (heb. 13).

61.     Domstolens plikt att döma fall som har att göra med en förförare, 2 Mosebok 22:16 (heb. 15).

62.     Förbud mot att låta en trollkvinna leva, 2 Mosebok 22:18 (heb. 17).

63.     Förbud mot att förödmjuka en konvertit (proselyt) med ord, 2 Mosebok 22:21 (heb. 20).

64.     Förbud mot att skada en konvertit (proselyt) monetärt eller genom hans ägodelar, 2 Mosebok 22:21 (heb. 20).

65.     Förbud mot att behandla en faderlös eller änka illa, 2 Mosebok 22:22 (heb. 21).

66.     Påbud om att låna ut till en fattig, 2 Mosebok 22:25 (heb. 24).

67.     Förbud mot att handla som en ockrare mot en fattig som inte kan betala, 2 Mosebok 22:25 (heb. 24).

68.     Förbud mot att hjälpa en som ger lån och en som tar lån med ränta (så att de kan genomföra lånet mellan sig), 2 Mosebok 22:25 (heb. 24).

69.     Förbud mot att förbanna en domare, 2 Mosebok 22:28 (heb. 27).

70.     Förbud mot att förbanna Elohas Namn, 2 Mosebok 22:28 (heb. 27).

71.     Förbud mot att förbanna en regent, 2 Mosebok 22:28 (heb. 27).

72.     Förbud mot att avskilja tiondet i fel ordning, 2 Mosebok 22:29 (heb. 28).

73.     Förbud mot att äta kött från ett djur som blivit sönderriven av djur, 2 Mosebok 22:31 (heb. 30).

74.     Förbud mot att lyssna på en processande när hans motpart inte är närvarande, 2 Mosebok 23:1.

75.     Förbud mot att acceptera ett vittnesbörd från en syndare, 2 Mosebok 23:1.

76.     Förbud mot att följa ett domslut som gjorts av majoriteten (av domare) när det gäller dödsstraff när det förekommer enbart en övervägande röst, 2 Mosebok 23:2.

77.     Förbud mot att en domare, som från början höll fast vid den anklagades oskyldighet, när det gäller dödsstraff, sedan pläderar för hans skuld, 2 Mosebok 23:2.

78.     Påbud om att följa majoriteten i rättsbeslut, 2 Mosebok 23:2.

79.     Förbud mot att vara nådefull mot en fattig när han är i en rättsprocess, 2 Mosebok 23:3.

80.     Påbud om att lätta på bördan från en annans djur, 2 Mosebok 23:5.

81.     Förbud mot att förvränga rätten för en syndare på grund av hans ondska, 2 Mosebok 23:6.

82.     Förbud mot att besluta om en dödsdom genom antagande, 2 Mosebok 23:7.

83.     Förbud för en domare att ta emot mutor, 2 Mosebok 23:8.

84.     Påbud om att inte bruka Israels mark under det sjunde året (och förklara utan ägare allt som växer på den), 2 Mosebok 23:11.

85.     Påbud om att vila på Shabbaten, 2 Mosebok 23:12.

86.     Förbud mot att svära i en avguds namn, 2 Mosebok 23:13.

87.     Förbud mot att uppmana en israelit till avgudadyrkan, 2 Mosebok 23:13.

88.     Påbud om att fira högtiderna, 2 Mosebok 23:14.

89.     Förbud mot att offra Pesach-offret om det fortfarande finns chamets hemma, 2 Mosebok 23:18.

90.     Förbud mot att låta emurim (de tillägnade delarna) av Pesach-offret vara kvar till nästa morgon, 2 Mosebok 23:18.

91.     Påbud om att föra förstlingsfrukterna från Israels land till templet, 2 Mosebok 23:19.

92.     Förbud mot att tillaga kött tillsammans med mjölk, 2 Mosebok 23:19.

93.     Förbud mot att ingå förbund med de sju nationerna (infödda i Kenáan) eller med en avgudadyrkare, 2 Mosebok 23:32.

94.     Förbud mot att låta en avgudadyrkare bosätta sig i Israels land, 2 Mosebok 23:33.

95.     Påbud om att bygga ett tempel (eller tabernakel), 2 Mosebok 25:8.

96.     Förbud mot att dra ut stångarna ur ringarna på arken, 2 Mosebok 25:15.

97.     Påbud om att frambära ansiktsbröden (lechem ha-panim) och rökelsen (ketoret), 2 Mosebok 25:30’

98.     Påbud om att tända ljusstaken i helgedomen, 2 Mosebok 27:21.

99.     Påbud för prästerna att sätta på sig kläderna (när de tjänar i templet), 2 Mosebok 28:4.

100.      Påbud för prästerna att bröstskölden inte får säras från efoden, 2 Mosebok 28:2

101.      Förbud mot att ta sönder översteprästens kåpa (meil), 2 Mosebok 28:32.

102.      Påbud om att äta syndoffersköttet (chatat) och skuldoffersköttet (asham), 2 Mos. 29:33.

103.      Påbud om att bränna rökelse, 2 Mosebok 30:7.

104.  Förbud mot att bränna eller offra något annat på guldaltaret, 2 Mosebok 30:9.

105.      Påbud att ge en halv shekel (silversikel) varje år, 2 Mosebok 30:13.

106.      Påbud för en kohén att tvätta sina fötter och händer när han tjänstgör i helgedomen, 2 Mosebok 30:19-20.

107.      Påbud att smörja varje Kohén Gadol (övestepräst) och varje kung i Israel med    smörjelseoljan, 2 Mosebok 30:25.

108.      Förbud mot att en främmande smörjer sin kropp med smörjelseoljan, 2 Mosebok 30:32.

109.      Förbud mot att tillverka en smörjelseolja enligt det recept som fastställts i Torán, 2 Mosebok 30:32.

110.      Förbud mot att tillverka en rökelse enligt det recept som fastställts i Torán, 2 Mosebok 30:37.

111.      Förbud mot att äta eller dricka ett offer som getts till en avgud, 2 Mosebok 34:12, 15.

112.      Påbud att låta Israels land vila vart sjunde år, 2 Mosebok 34:21.

113.      Förbud mot att äta kött med mjölk, 2 Mosebok 34:26.

114.      Förbud för domstolen att utföra dödsdomar på sabbaten, 2 Mosebok 35:3.

115.      Påbud om att offra uppstigandeoffer [olah] enligt Toráns regler, 3 Mosebok 1:3.

116.      Påbud om att offra matoffer [minchah] enligt Toráns regler, 3 Mosebok 2:1.

117.      Förbud mot att offra surdeg och honung på altaret, 3 Mosebok 2:11.

118.      Förbud mot att offra något offer utan salt, 3 Mosebok 2:13.

119.      Påbud om att salta offrena, 3 Mosebok 2:13.

120.      Påbud om att högsta domstolen [Sanhedrín] skall frambära ett offer när den har utfärdat ett felaktigt halachiskt beslut, 3 Mosebok 4:13.

121.      Påbud om att offra ett syndoffer [chatat] när en individ av misstag begår ett brott som leder till att han blir straffad med karet, 3 Mosebok 4:27.

122.      Påbud om att vara vittne inför en domstol, 3 Mosebok 5:1.

123.      Påbud om att frambära ett offer av varierande värde [korbán oleh vejored] i visa specifika fall, 3 Mosebok 5:1.

124.  Förbud mot att helt ta bort en fågels huvud när den offras som syndoffer [chatat],      3 Mosebok 5:8.

125.      Förbud mot att hälla olivolja på en syndares matoffer [minchat choteh], 3 Mosebok 5:11.

126.      Förbud mot att lägga rökelse på en syndares matoffer [minchat choteh], 3 Mosebok 5:11.

127.      Påbud om att betala fulla värdet samt femtedelen när en individ har ätit upp eller använt mat eller något av de andra avskilda föremålen, 3 Mosebok 5:15.

128.      Påbud om att offra skuldoffret för vissa speciella fall av tvivelaktiga överträdelser [asham taluj], 3 Mosebok 5:17-18.

129.      Påbud om att offra skuldoffer för vissa speciella fall av klar överträdelse [asham vadaj], 3 Mosebok 6:2 (5:21 heb.).

130.      Påbud om att lämna tillbaka det som stulits, 3 Mosebok 6:4 (5:23 heb.).

131.      Påbud om att dagligen ta bort askan från altaret, 3 Mosebok 6:10 (6:3).

132.      Påbud om att dagligen tända eld på altaret, 3 Mosebok 6:13 (6:6).

133.      Förbud mot att släcka elden på altaret, 3 Mosebok 6:13 (6:6).

134.      Påbud om att äta resten av matoffren [menachot], 3 Mosebok 6:16 (6:9).

135.      Förbud mot att tillreda resten av matoffren som chamets (något som jäst), 3 Mosebok 6:17 (6:10).

136.      Påbud för översteprästen om att offra matoffer två gånger om dagen, 3 Mosebok 6:20 (6:13).

137.      Förbud mot att äta av ett matoffer som tillhör en präst, 3 Mosebok 6:23 (6:16).

138.      Påbud för prästerna om att offra syndoffer [chatat], 3 Mosebok 6:25 (6:18).

139.      Förbud mot att äta av ett syndoffer [chatat] vars blod blivit stänkt på det inre altaret, inne i helgedomen, 3 Mosebok 6:30 (6:23).

140.      Påbud för prästerna om att offra skuldoffret [asham] enligt de regler som Torán satt upp, 3 Mosebok 7:1.

141.      Påbud för prästerna om att offra fridsoffer [shelamim] enligt de regler som Torán satt upp, 3 Mosebok 7:1-2.

142.      Förbud mot att lämna kött från tackoffret [todah] till morgonen, 3 Mosebok 7:15.

143.      Påbud om att bränna upp resterna av offren, 3 Mosebok 7:17.

144.      Förbud mot att äta ett offer som anses som pigul [som offrats med ett syfte som gör att det blir diskvalificerat], 3 Mosebok 7:18.

145.      Förbud mot att äta ett avskilt offer som blivit orent, 3 Mosebok 7:19.

146.      Påbud om att bränna ett avskilt offer som blivit orent, 3 Mosebok 7:19.

147.      Förbud mot att äta det fett som omger inälvorna [chélev], 3 Mosebok 7:23.

148.      Förbud mot att äta blod från ett landdjur eller en fågel, 3 Mosebok 7:26.

149.      Förbud för prästerna att gå in i templet med långt hår, 3 Mosebok 10:6.

150.      Förbud för prästerna att gå in i templet med sönderrivna kläder, 3 Mosebok 10:6.

151.      Förbud för prästerna att lämna mötestältet under offertjänsten, 3 Mosebok 10: 7.

152.      Förbud för prästerna att gå in berusade i templet, och förbud för vem det vara må att utfärda ett domslut under samma påverkan, 3 Mosebok 10:9.

153.      Påbud om att undersöka djuren för att se om de har de kännetecken som gör att de är kasher, 3 Mosebok 11:2-3.

154.      Förbud mot att äta ett djur som inte är kasher, 3 Mosebok 11:4-7.

155.      Påbud om att undersöka fiskarna för att se om de har de kännetecken som gör att de är kasher, 3 Mosebok 11:9.

156.      Förbud mot att äta fiskar som inte är kasher, 3 Mosebok 11: 11.

157.      Förbud mot att äta fåglar som inte är kasher, 3 Mosebok 11:13.

158.      Påbud om att undersöka gräshopporna för att se om de har de kännetecken som gör att de är kasher, 3 Mosebok 11:21.

159.      Påbud om orenhet (tumah) hos de åtta djur som rör sig (sherets) på marken och som blivit beskrivna i Torán, 3 Mosebok 11:29.

160.      Påbud om att skydda sig från drycker och maträtter som är orena (tamé), 3 Mosebok 11:34.

161.      Påbud om ett djur vars hals inte blivit skuren (nevelah), 3 Mosebok 11:39.

162.      Förbud mot att äta ett djur som rör sig (sherets) på marken, 3 Mosebok 11:41.

163.      Förbud mot att äta små insekter i frön och frukter, 3 Mosebok 11:42.

164.      Förbud mot att äta orena djur som vattnet vimlar av, 3 Mosebok 11:43.

165.      Förbud mot att äta insekter som uppkommit när mat eller andra saker förmultnat eller ruttnat, 3 Mosebok 11:44.

166.      Påbud om en kvinnas rituella orenhet efter att ha fött barn, 3 Mosebok 12:2, 5.

167.      Förbud mot att äta av ett offer när man är oren, 3 Mosebok 12:4.

168.      Påbud för en kvinna att offra efter att ha fött barn, 3 Mosebok 12:6.

169.      Påbud om orenheten hos en som fått åkomman tsaraat (metsorah), 3 Mosebok 13:2.

170.      Förbud mot att klippa håret på ett angripet område på en som har nétek (oren flint), 3 Mosebok 13:33.

171.      Påbud om att riva sönder kläderna på en person som har tsaraat eller någon annan form av orenhet, 3 Mosebok 13:45.

172.      Påbud om tsaraat på kläder, 3 Mosebok 13:47.

173.      Påbud om att reningen från åkomman tsaráat bör göras med vissa speciella komponenter, 3 Mosebok 14:2.

174.      Påbud för den som haft tsaráat (den som är metsorá) om att raka hela sin kropp den sjunde dagen av sin rening, 3 Mosebok 14:9.

175.      Påbud om att doppa sig i en mikveh när man är i ett stadium av orenhet, 3 Mosebok 14:9.

176.      Påbud för den som fick åkomman tsaráat (den som är metsorá) att frambära ett offer till att slutföra sin rening, 3 Mosebok 14:10.

177.      Påbud om att förklara orent ett hus som blivit påverkat av tsaráat, 3 Mosebok 14:35.

178.      Påbud om att en man med flytning från sitt sexuella organ (zav) är oren, 3 Mosebok 15:2-3.

179.      Påbud för den som haft flytning från sitt sexuella organ (zav) att frambära ett offer efter att ha blivit botad, 3 Mosebok 15:13-14.

180.      Påbud om att en man som får sädesuttömning är oren, 3 Mosebok 15:16.

181.      Påbud om att en kvinna med menstruationsflöde är oren, 3 Mosebok 15:19.

182.      Påbud om att en kvinna med flytning (zavah) är oren, 3 Mosebok 15:25.

183.      Påbud för en kvinna med flytning (zavah) att frambära ett offer efter att ha blivit botad från sin flytning, 3 Mosebok 15:28-29.

184.      Förbud för kohanim (präster) att gå in i helgedomen när som helst, 3 Mosebok 16:2.

185.      Påbud att frambära offer under Yom Kippur-dagen, 3 Mosebok 16:3.

186.      Förbud mot att slakta ett offer utanför templets förgård, 3 Mosebok 17:3-4.

187.      Påbud om att täcka över blodet efter att ett djur blivit slaktat, 3 Mosebok 17:13.

188.      Förbud mot att njuta köttsligt av en kvinna som är en ervah (”förbjuden kvinna”), 3 Mosebok 18:6.

189.      Förbud mot att blotta sin faders nakenhet, 3 Mosebok 18:7.

190.      Förbud mott att blotta sin moders nakenhet, 3 Mosebok 18:7.

191.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin fars hustru trots att det inte är ens moder, 3 Mosebok 18:8.

192.      Förbud mot att blotta sin systers nakenhet, 3 Mosebok 18:9.

193.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin sondotter, 3 Mosebok 18:10.

194.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin dotterdotter, 3 Mosebok 18:10.

195.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin dotter, 3 Mosebok 18:10.

196.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin fars dotter, 3 Mosebok 18:11.

197.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin faster, 3 Mosebok 18:12.

198.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin moster, 3 Mosebok 18:13.

199.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin farbror, 3 Mosebok 18:14.

200.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin farbrors hustru, 3 Mosebok 18:14.

201.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin svärdotter, 3 Mosebok 18:15.

202.      Förbud mot att ha sexuella relationer med sin brors hustru, 3 Mosebok 18:16.

203.      Förbud mot att ha sexuella relationer med en kvinna och hennes dotter, 3 Mosebok 18:17.

204.      Förbud mot att ha sexuella relationer med en kvinna och hennes sons dotter, 3 Mosebok 18:17.

205.      Förbud mot att ha sexuella relationer med en kvinna och hennes dotterdotter, 3 Mosebok 18:17.

206.      Förbud mot att ha sexuella relationer med två systrar när båda lever, 3 Mosebok 18:18.

207.      Förbud mot att ha sexuella relationer med en kvinna när hon har sin månadsrening (niddah), 3 Mosebok 18:19.

208.      Förbud mot att ge sin son till Molech, 3 Mosebok 18:21.

209.      Förbud mot att ha homosexuella relationer, 3 Mosebok 18:22.

210.      Förbud för en man att ha sexuella relationer med djur, 3 Mosebok 18:23.

211.      Förbud för en kvinna att ha sexuella relationer med djur, 3 Mosebok 18:23.

212.      Påbud om att frukta moder och fader, 3 Mosebok 19:3.

213.      Förbud mot att vända sig till en avgud i tanke eller ord, 3 Mosebok 19:4.

214.      Förbud mot att tillverka en avgud till sig själv eller till andra, 3 Mosebok 19:4.

215.      Förbud mot att äta köttresterna från ett offer, 3 Mosebok 19:6-8.

216.      Påbud om att lämna hörnen [peá] på jordbrukslanden oskördade för den fattiges skull, 3 Mosebok 19:10.

217.      Förbud mot att skörda ett land ända ut till hörnen [peá], 3 Mosebok 19:9.

218.      Påbud om att lämna kvar de ax som faller [léket] till den fattige när man håller på att skörda, 3 Mosebok 19:10.

219.      Förbud mot att plocka upp de ax som faller [léket] när man håller på att skörda, 3 Mosebok 19:9.

220.      Påbud om att lämna oskördad en del av vingården för den fattiges skull, 3 Mosebok 19:10.

221.      Förbud mot att skörda hela vingårdens frukt, 3 Mosebok 19:10.

222.      Påbud om att lämna de vindruvor som faller [péret] till den fattige när man håller på att skörda, 3 Mosebok 19:10.

223.      Förbud mot att plocka upp de vindruvor som fallit [péret] när man håller på att skörda, 3 Mosebok 19:10.

224.      Förbud mot att stjäla, 3 Mosebok 19:11.

225.      Förbud mot att vägra att ge tillbaka till ägaren ett föremål som man har lagt beslag på, 3 Mosebok 19:11.

226.      Förbud mot att svära över ett falskt vittnesbörd om ett värdeföremål, 3 Mosebok 19:11.

227.      Förbud mot att svära falskt, 3 Mosebok 19:12.

228.      Förbud mot att ha kvar ett föremål som tillhör en annan, 3 Mosebok 19:13.

229.      Förbud mot att råna [stjäla med våld], 3 Mosebok 19:13.

230.      Förbud mot att kvarhålla en arbetares lön, 3 Mosebok 19:13.

231.      Förbud mot att förbanna en medmänniska, man eller kvinna, 3 Mosebok 19:14.

232.      Förbud mot att ge ett dåligt råd så att någon tar ett felaktigt steg, 3 Mosebok 19:14.

233.      Förbud för en domare mot att förvränga rätten, 3 Mosebok 19:15.

234.      Förbud för en domare mot att hedra en framstående person under en rättegång, 3 Mosebok 19:15.

235.      Påbud för en domare att döma rätt, 3 Mosebok 19:15.

236.      Förbud mot att tala illa om en medmänniska, 3 Mosebok 19:16.

237.      Förbud mot att inte hjälpa en medmänniska som befinner sig i fara, 3 Mosebok 19:16.

238.      Förbud mot att hata sin israelitiska broder, 3 Mosebok 19:17.

239.      Påbud om att tillrättavisa en israelit när han handlar felaktigt, 3 Mosebok 19:17.

240.      Förbud mot att skämma ut en medmänniska, 3 Mosebok 19:1 7.

241.      Förbud mot att hämnas, 3 Mosebok 19:18.

242.      Förbud mot att hysa agg, 3 Mosebok 19:18.

243.      Påbud om att älska sin nästa, 3 Mosebok 19:18.

244.      Förbud mot att korsa två djur från olika arter, 3 Mosebok 19:19.

245.      Förbud mot att så två olika slags säd tillsammans, 3 Mosebok 19:19.

246.      Förbud mot att äta frukt från träd under dess tre första år, 3 Mosebok 19:23.

247.      Påbud om frukten från ett träd under dess fjärde år, 3 Mosebok 19:23-24.

248.      Förbud mot att äta eller dricka som en frossare och en fyllebult, 3 Mosebok 19:26.

249.      Förbud mot att bry sig om teckentydare, 3 Mosebok 19:26.

250.      Förbud mot att göra förutsägelser genom spådom, 3 Mosebok 19:26.

251.      Förbud mot att raka kanterna av huvudhåret, 3 Mosebok 19:27.

252.      Förbud mot att raka kanterna av skägget, 3 Mosebok 19:27.

253.      Förbud mot att tatuera sig, 3 Mosebok 19:28.

254.      Påbud om att vörda helgedomen, 3 Mosebok 19:24.

255.      Förbud mot att praktisera andebesvärjelse genom ov [medium], 3 Mosebok 19:31.

256.      Förbud mot att praktisera spiritism genom jidoní [medium], 3 Mosebok 19:31.

257.      Påbud om att hedra de visa, 3 Mosebok 19:32.

258.      Förbud mot att luras med någon typ av mått, 3 Mosebok 19:35.

259.      Påbud om att vågar, vikter och mått skall vara exakta, 3 Mosebok 19:36.

260.      Förbud mot att förbanna far eller mor, 3 Mosebok 20:9.

261.      Påbud för domstolen [beit din] att bränna upp en person som förtjänar det, 3 Mosebok 20:14.

262.      Förbud mot att följa amoréernas [hedningarnas] seder, 3 Mosebok 20:23.

263.      Förbud för en normal kohen att orena sig genom de avlidna, utom genom de medlemmar av hans familj som Torán specificerar, 3 Mosebok 21:1.

264.      Påbud för en normal kohen att orena sig genom de medlemmar av hans familj som Torán specificerar, och för en Israel att sörja för en nära släkting, 3 Mosebok 21:3.

265.      Förbud för en kohen, som är oren under en dag, att tjänstgöra i helgedomen innan solnedgången, 3 Mosebok 21:6.

266.      Förbud för en kohen att gifta sig med en otillåten kvinna, 3 Mosebok 21:7.

267.      Förbud för en kohen att gifta sig med en vanärad kvinna, 3 Mosebok 21:7.

268.      Förbud för en kohen att gifta sig med en frånskild kvinna, 3 Mosebok 21:7.

269.      Påbud om att avskilja översteprästen Aharons avkomlingar, 3 Mosebok 21:8.

270.      Förbud för en Kohén Gadol (överstepräst) att gå in under ett tak där en avliden befinner sig, 3 Mosebok 21:11.

271.      Förbud för en Kohén Gadol (överstepräst) att orena sig genom vilken avliden som helst, 3 Mosebok 21:11.

272.      Påbud för en Kohén Gadol (överstepräst) att enbart ta till hustru en jungfru, 3 Mosebok 21:13.

273.      Förbud för en Kohén Gadol (överstepräst) att gifta sig med en änka, 3 Mosebok 21:14.

274.      Förbud för en Kohén Gadol (överstepräst) att ha sexuella relationer med en änka, 3 Mosebok 21:15.

275.      Förbud för en kohen som har ett kroppslyte att tjänstgöra i helgedomen, 3 Mosebok 21:17.

276.      Förbud för en kohen som har ett tillfälligt kroppslyte att tjänstgöra i helgedomen, 3 Mosebok 21:21.

277.      Förbud för en kohen som har ett kroppslyte att gå in i templet, 3 Mosebok 21:23.

278.      Förbud för en kohen som är oren att tjänstgöra i templet, 3 Mosebok 22:2.

279.      Förbud för en kohen som är oren att äta av de avskilda livsmedlen (trumah), 3 Mosebok 22:4.

280.      Förbud för någon som inte är kohen att äta av de avskilda livsmedlen (trumah), 3 Mosebok 22:10.

281.      Förbud för en temporär eller permanent slav till en kohén att äta de avskilda livsmedlen (trumah), 3 Mosebok 22:10.

282.      Förbud för en oomskuren att äta de avskilda livsmedlen (trumah), (här saknas en uttrycklig källa; det förstås genom kal vachómer).

283.      Förbud för en skändad kvinna att äta avskilda livsmedel, 3 Mosebok 22:12.

284.      Förbud mot att äta livsmedel innan man avsatt den avskilda delen (trumah) och tiondet (maaser), 3 Mosebok 22:15.

285.      Förbud mot att avskilja djur med lyte till att offras, 3 Mosebok 22:20.

286.      Påbud om att ett offerdjur måste vara fysiskt intakt, 3 Mosebok 22:21.

287.      Förbud mot att skada ett avskilt djur, 3 Mosebok 22:21.

288.      Förbud mot att stänka blod från ett djur med lyte på altaret, 3 Mosebok 22:22.

289.      Förbud mot att slakta ett djur med lyte till att offras, 3 Mosebok 22:22.

290.      Förbud mot att bränna upp emurim (de tillägnade delarna) av ett djur med lyte på altaret, 3 Mosebok 22:22.

291.      Förbud mot att kastrera en levande varelse, 3 Mosebok 22:24.

292.      Förbud mot att frambära ett skadat offer som givits av en hedning, 3 Mosebok 22:25.

293.      Påbud om att ett djur som skall offras skall vara minst åtta dagar gammalt, 3 Mosebok 22:27.

294.      Förbud mot att slakta ett djur och dess unge på samma dag, 3 Mosebok 22:28.

295.      Förbud mot att skända Namnet, 3 Mosebok 22:32.

296.      Påbud om att avskilja Namnet, 3 Mosebok 22:32.

297.      Påbud om att vila på första dagen i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:7.

298.      Förbud mot att utföra arbeten under första dagen i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:7.

299.      Påbud om att frambära offer under de sju dagarna i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:8.

300.      Påbud om att vila på sjunde dagen i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:8.

301.      Förbud mot att utföra arbeten på sjunde dagen i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:8.

302.      Påbud om att frambära omer-offret på andra dagen i Pesach-högtiden, 3 Mosebok 23:10-11.

303.      Förbud mot att äta bröd från den nya skörden ända till den 16 Nissan, 3 Mosebok 23:14.

304.      Förbud mot att äta rostade ax (kalí) från den nya skörden ända till den 16 Nissan, 3 Mosebok 23:14.

305.      Förbud mot att äta stora ax (carmel) ända tills den 16 Nissan slutar, 3 Mosebok 23:14.

306.      Påbud om att räkna omer, 3 Mosebok 23:15.

307.      Påbud om att ge ett offer av det nya vetet på Shavuot, 3 Mosebok 23:16.

308.      Påbud om att vila på Shavuot, 3 Mosebok 23:21.

309.      Förbud mot att utföra arbeten på Shavuot, 3 Mosebok 23:15-16.

310.      Påbud om att vila på Yom Teruá, 3 Mosebok 23:24.

311.      Förbud mot att utföra arbeten på Yom Teruá, 3 Mosebok 23:24-25.

312.      Påbud om att frambära Musaf-offret på Yom Teruá, 3 Mosebok 23:24-25.

313.      Påbud om att fasta den 10 Tishrí, 3 Mosebok 23:27.

314.      Påbud om att frambära Musaf-offret den 10 Tishrí, 3 Mosebok 23:27.

315.      Förbud mot att utföra arbeten den 10 Tishrí, 3 Mosebok 23:27.

316.      Förbud mot att äta och dricka den 10 Tishrí, 3 Mosebok 23:29.

317.      Påbud om att vila den 10 Tishrí, 3 Mosebok 23:32.

318.      Påbud om att vila den första dagen i Sukot, 3 Mosebok 23:35.

319.      Förbud mot att utföra arbeten den första dagen i Sukot, 3 Mosebok 23:34-35.

320.      Påbud om att frambära Musaf-offret alla dagar under Sukot, 3 Mosebok 23:36.

321.      Påbud om att vila den åttonde dagen i Suckot, 3 Mosebok 23:36.

322.      Påbud om att frambära Musaf-offret den åttonde dagen i Suckot (Sheminí Atséret), 3 Mosebok 23:36.

323.      Förbud mot att utföra arbeten den åttonde dagen i Suckot, 3 Mosebok 23:36.

324.      Påbud om att ta lulav (en gren från en dadelpalm) första dagen i Suckot, 3 Mosebok 23:40.

325.      Påbud om att bo i en suckah (hydda) de sju dagarna i Sukot, 3 Mosebok 23:42.

326.      Förbud mot att bruka jorden under det sjunde året, 3 Mosebok 25:4.

327.      Förbud mot att utföra arbete på träden under det sjunde året, 3 Mosebok 25:4.

328.      Förbud mot att skörda det som växer upp spontant under det sjunde året, 3 Mosebok 25:5.

329.      Förbud mot att plocka in trädfrukter under det sjunde året på samma sätt som man gör under alla de andra åren, 3 Mosebok 25:5.

330.      Påbud om att räkna sju gånger sju år, 3 Mosebok 25:8.

331.      Påbud om att blåsa i shofar den 10 Tishrí under jubelåret, 3 Mosebok 25:9-10.

332.      Påbud om att avskilja jubelåret, 3 Mosebok 25:10.

333.      Förbud mot att bruka jorden under jubelåret, 3 Mosebok 25:11.

334.      Förbud mot att skörda markens gröda som växer upp spontant under jubelåret, 3 Mosebok 25:5.

335.      Förbud mot att skära av trädens frukter under jubelåret på samma sätt som man skär av dem under de andra åren, 3 Mosebok 25:5.

336.      Påbud om att skipa rätt mellan säljare och köpare, 3 Mosebok 25:14.

337.      Förbud mot att bedra någon när man köper eller säljer, 3 Mosebok 25:14.

338.      Förbud mot att förödmjuka en israelit med ord, 3 Mosebok 25:17.

339.      Förbud mot att sälja för alltid en del av Israels Land, 3 Mosebok 25:23.

340.      Påbud om att lämna tillbaka mark till dess ursprungliga ägare under jubelåret, 3 Mosebok 25:24.

341.      Påbud om att återlösa en ärvd tomt i en stad med murar under ett år, 3 Mosebok 25:29.

342.      Förbud mot att ändra status på mark som tillhör leviternas städer, 3 Mosebok 25:34.

343.      Förbud mot att ta ränta på utlånade pengar, 3 Mosebok 25:37.

344.      Förbud mot att en israelitisk tjänare får göra samma typ av arbete som en hednisk slav, 3 Mosebok 25:39.

345.      Förbud mot att sälja en israelitisk tjänare på en plats där man säljer slavar, 3 Mosebok 25:42.

346.      Förbud mot att låta en israelitisk tjänare göra ett förkrossande arbete, 3 Mosebok 25:43.

347.      Påbud om att behålla en hednisk slav, 3 Mosebok 25:46.

348.      Förbud mot att låta en hedning göra så att en israelitisk tjänare får utföra ett förkrossande arbete, 3 Mosebok 25:53.

349.      Förbud mot att falla ner på inlagd sten, 3 Mosebok 26:1.

350.      Bud om att den som gjort ett löfte om att överlåta värderingen av hans själ bör ge den summa som fastställs, 3 Mosebok 27:2.

351.      Förbud mot att byta ut djur som är utsedda som offer, 3 Mosebok 27:10.

352.      Bud om att båda djur blir avskilda om man byter ut ett offerdjur mot ett annat, 3 Mosebok 27:10.

353.      Bud om att den som gjort ett löfte om att överlåta värderingen av ett djur bör ge den summa som prästen fastställer, 3 Mosebok 27:11-12.

354.      Bud om att den som gjort ett löfte om att överlåta värderingen av ett hus bör ge den summa som prästen fastställer plus en femtedel, om han önskar återlösa den, 3 Mosebok 27:14.

355.      Bud om att den som gjort ett löfte om att överlåta värderingen av en mark bör ge den summa som prästen fastställer, 3 Mosebok 27:16.

356.      Förbud mot att byta djur som avskilts, mellan olika offer, 3 Mosebok 27:26.

357.      Bud om att det som är förklarat som cherem (förbjuden ägodel) bör överlåtas till prästen, 3 Mosebok 27:28.

358.      Förbud mot att sälja en mark som förklarats som cherem, den måste överlåtas till prästen, 3 Mosebok 27:28.

359.      Förbud mot att återlösa en mark som blivit cherem-förklarad, 3 Mosebok 27:28.

360.      Bud om att varje år ge tionde av tillåtna husdjur, 3 Mosebok 27:32.

361.      Förbud mot att sälja tiondet av de tillåtna husdjuren, det måste ätas i Jerushalajim, 3 Mosebok 27:33.

362.      Påbud om att separera den som är rituellt oren från shechinah-lägret, 4 Mosebok 5:2.

363.      Förbud mot den rituellt orene att gå in på något område av helgedomen, 4 Mosebok 5:3.

364.      Påbud om att bekänna synderna, 4 Mosebok 5:6-7.

365.      Påbud om en kvinna som blir misstänkt för äktenskapsbrott [sotah], 4 Mosebok 5:12, 15.

366.      Förbud mot att hälla olja på offret från kvinnan som blivit misstänkt för äktenskapsbrott [sotah], 4 Mosebok 5:15.

367.      Förbud mot att lägga rökelse på offret från kvinnan som blivit misstänkt för äktenskapsbrott [sotah], 4 Mosebok 5:15.

368.      Förbud för en nasir att dricka vin eller någon annan dryck som kommer från vinet, 4 Mosebok 6:3.

369.      Förbud för en nasir att äta färska vindruvor, 4 Mosebok 6:3.

370.      Förbud för en nasir att äta russin, 4 Mosebok 6:3.

371.      Förbud för en nasir att äta vindruvskärnor, 4 Mosebok 6:4.

372.      Förbud för en nasir att äta vindruvsskal, 4 Mosebok 6:4.

373.      Förbud för en nasir att raka någon del av kroppen så länge han är nasir, 4 Mosebok 6:4.

374.      Påbud för en nasir att låta håret växa så länge han är nasir, 4 Mosebok 6:5.

375.      Förbud för en nasir att gå in där det finns ett lik, 4 Mosebok 6:6.

376.      Förbud för en nasir att bli oren genom ett lik eller någon annan källa till orenhet, 4 Mosebok 6:7.

377.      Påbud för en nasir att raka sig och bära fram sitt offer efter sin nasirtid, 4 Mosebok 6:13.

378.      Påbud för prästerna att välsigna alla dagar, 4 Mosebok 6:23.

379.      Påbud om att bära arken på axlarna, 4 Mosebok 7:9.

380.      Påbud om att den som inte kunde offra det Pesach-offret den 14 nissan skall göra det den 14 ijar, 4 Mosebok 9:11.

381.      Påbud om att äta det andra Pesach-offret med matsah och bittra örter, 4 Mosebok 9:11.

382.      Förbud mot att låta kött från det andra Pesach-offret vara kvar till nästa dag, 4 Mosebok 9:12.

383.      Förbud mot att slå sönder benen på det andra Pesach-offret, 4 Mosebok 9:12.

384.      Påbud om att stöta i trumpeterna i helgedomen och under krig, 4 Mosebok 10:9.

385.      Påbud om att avskilja en del av degen (challah), 4 Mosebok 15:20.

386.      Påbud om att sätta tsitsit på plagg med fyra hörn, 4 Mosebok 15:38.

387.      Förbud mot att följa efter hjärtat och ögonen, 4 Mosebok 15:39.

388.      Påbud om att ta hand om mötestältet, 4 Mosebok 18:4.

389.      Förbud för prästerna mot att utföra leviternas tjänst och för leviterna mot att utföra prästernas tjänst, 4 Mosebok 18:3.

390.      Förbud för den som inte är kohen att gå in i Helgedomen, 4 Mosebok 18:4.

391.      Förbud mot att missköta uppgiften vid Helgedomen och vid Altaret, 4 Mosebok 18:5.

392.      Påbud om att återlösa en förstfödd son, 4 Mosebok 18:15.

393.      Förbud mot att återlösa ett rent boskapsdjur, 4 Mosebok 18:15.

394.      Påbud för leviterna om att tjänstgöra i Helgedomen, 4 Mosebok 18:23.

395.      Påbud om att ge tionde till leviterna, 4 Mosebok 18:24.

396.      Påbud för leviterna om att ge tionde på det mottagna tiondet, 4 Mosebok 18:26.

397.      Påbud om den röda kvigan (parah adumah), 4 Mosebok 19:2.

398.      Påbud om orenhet som orsakats av ett lik, 4 Mosebok 19:14.

399.      Påbud om vatten som blandats med askan av den röda kvigan som orenar den rene och renar den orene, 4 Mosebok 19:19.

400.      Påbud om arvslagar, 4 Mosebok 27:8-9.

401.      Påbud om att dagligen frambära det ständiga offret (tamid), 4 Mosebok 28:2-3.

402.      Påbud om att frambära musaf-offret på shabbat, 4 Mosebok 28:9.

403.      Påbud om att frambära musaf-offret på nymånadshögtiden, 4 Mosebok 28:11.

404.      Påbud om att frambära musaf-offret på shavuot, 4 Mosebok 28:26.

405.      Påbud om att frambära musaf-offret på yom teruah, 4 Mosebok 29:1.

406.      Påbud om att upphäva eder eller löften, 4 Mosebok 30:3

407.      Förbud mot att inte uppfylla ett ord när man ger en ed eller ett löfte, 4 Mosebok 30:3

408.      Påbud om att ge leviterna städer att bosätta sig i samt fristäder, 4 Mosebok 35:2.

409.      Förbud mot att avrätta någon som är skyldig innan han blivit dömd i en domstol, 4 Mosebok 35:12.

410.      Påbud för domstolen att se till att en dråpare tar sig till en fristad, och ett påbud för dråparen att ta sig dit, 4 Mosebok 35:25.

411.      Förbud mot att ett vittne i ett mordfall deltar i rättegången, förutom att vara ett vittne, 4 Mosebok 35:30.

412.      Förbud mot att ta lösepenning för en mördare, 4 Mosebok 35:31.

413.      Förbud mot att ta lösepenning från en som dräpt av misstag så att han kan bo utanför fristaden, 4 Mosebok 35:32.

414.      Förbud mot att utnämna en domare som inte är expert i Torán, trots att han känner till andra vetenskapsgrenar, 5 Mosebok 1:17.

415.      Förbud för en domare att frukta en ond människa i en rättegång, 5 Mosebok 1:17.

416.      Påbud om Elohas singularitet, 5 Mosebok 6:4.

417.      Påbud om att älska Eloha, 5 Mosebok 6:5.

418.      Påbud om att studera Torá, 5 Mosebok 6:7.

419.      Påbud om att läsa Shemá-bönen på morgonen och på kvällen, 5 Mosebok 6:4.

420.      Påbud om att ta på sig tefilin på armen, 5 Mosebok 6:8.

421.      Påbud om att ta på sig tefilin på huvudet, 5 Mosebok 6:8.

422.      Påbud om att sätta mezuzah på dörren, 5 Mosebok 6:9.

423.      Påbud om att förinta Kenaans sju folk, 5 Mosebok 7:2.

424.      Förbud mot att ha begärelse till det som tillhör nästan, 5 Mosebok 5:21(18 heb.).

425.      Förbud mot att pröva en sann profet för mycket, 5 Mosebok 7:16.

426.      Förbud mot att ge nåd till en avgudadyrkare, 5 Mosebok 7:2.

427.      Förbud mot att gifta sig med en avgudadyrkare, 5 Mosebok 7:3.

428.      Påbud om att välsigna Eloha för maten, 5 Mosebok 8:10.

429.      Påbud om att älska den som konverterat, 5 Mosebok 10:19.

430.      Påbud om att frukta Eloha, 5 Mosebok 10:20.

431.      Påbud om att be till Eloha, 5 Mosebok 10:20.

432.      Påbud om att förena sig med och hålla fast vid dem som är kunniga i Torá, 5 Mosebok 10:20.

433.      Påbud om att svära i Elohas Namn för dem som behöver svära en ed, 5 Mosebok  10:20.

434.      Förbud mot att dra nytta av en avguds utsmyckning, 5 Mosebok 7:25.

435.      Förbud mot att lägga till sina ägodelar något föremål, som används i avgudadyrkan, för att få ut vinning av det, 5 Mosebok 7:26.

436.      Påbud om att förstöra alla avgudabilder och alla dem som tjänar dem, 5 Mosebok 12:2.

437.      Påbud om att ge ett obligatoriskt offer eller ett frivilligt offer under den första följande högtid man kan närvara vid, 5 Mosebok 12:5-6.

438.   Påbud om att frambära alla offer i helgedomen och ingen annan stans, 5 Mosebok 12:14.

439.   Påbud om att återlösa avskilda djur som blivit skadade på något sätt, 5 Mosebok 12:15.

440.   Påbud om att skära halsen av djuren, 5 Mosebok 12:21.

441.   Påbud om att utifrån Israels land föra offren till templet, 5 Mosebok 12:26.

442.   Påbud om att utfråga vittnen noggrant, 5 Mosebok 13:15.

443.   Påbud om att bränna upp en stad som praktiserar avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:17.

444.   Påbud om att undersöka en fågel för att den skall kunna ätas, 5 Mosebok 14:11.

445.   Påbud om att ge det andra tiondet (maaser shení), 5 Mosebok 14:22.

446.   Påbud om att ge tionde till den fattige i stället för det andra tiondet under det tredje året, 5 Mosebok 14:28.

447.   Påbud om att pressa en hedning så att han betalar sin skuld, 5 Mosebok 15:3.

448.   Påbud om att efterskänka en skuld när det sjunde året kommer (shmitah), 5 Mosebok 15:3.

449.    Påbud om att ge allmosor (tsedakah), 5 Mosebok 15:8.

450.    Påbud om att ge extra ersättning till en judisk tjänare när han blir frikänd, 5 Mosebok 15:14.

451.   Påbud om att glädja sig under högtiderna, 5 Mosebok 16:14.

452.   Påbud om att träda fram i helgedomen under högtiderna, 5 Mosebok 16:16.

453.   Förbud mot att sudda ut sakrala böcker eller Elohas Namn, samt att förstöra avskilda platser, 5 Mosebok 12:4.

454. Förbud mot att offra utanför templet, 5 Mosebok 12:13.

455. Förbud mot att äta det andra tiondet (maaser shení) av säd utanför Jerushalajim, 5 Mosebok 12:17.

456. Förbud mot att förtära det andra tiondet av vinet utanför Jerushalajim, 5 Mosebok 12:17.

457. Förbud mot att förtära det andra tiondet av oljan utanför Jerushalajim, 5 Mosebok 12:17.

458. Förbud mot att äta ett förstfött felfritt djur utanför Jerushalajim, 5 Mosebok 12:17.

459. Förbud mot att äta ett syndoffer (chatat) eller ett skuldoffer (asham) utanför templet, 5 Mosebok 12:17.

460. Förbud mot att äta köttet från ett uppstigandeoffer (olah), 5 Mosebok 12:17.

461. Förbud mot att äta kött från offer som har en lägre nivå av avskildhet (kodashim kalim) innan dess blod blivit stänkt, 5 Mosebok 12:17.

462. Förbud för prästerna att äta av förstlingsfrukterna (bikurim) innan de ställts fram i templets förgård (azarah), 5 Mosebok 12:17.

463. Förbud mot att överge leviterna genom att inte ge dem gåvor, 5 Mosebok 12:19.

464. Förbud mot att äta en lem från ett levande djur, 5 Mosebok 12:23.

465. Förbud mot att lägga något till Toráns bud, 5 Mosebok 13:1.

466. Förbud mot att ta bort något från Toráns bud, 5 Mosebok 13:1.

467. Förbud mot att lyssna till den som profeterar i avgudadyrkans namn, 5 Mosebok 13:4.

468. Förbud mot att älska den som uppmanar till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:9.

469. Förbud mot att inte hata den som uppmanar till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:9.

470. Förbud mot att rädda den som uppmanar till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:9.

471. Förbud för den som blivit uppmanad till avgudadyrkan att tala förmånligt för den som uppmanat till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:9.

472. Förbud för den som blivit uppmanad till avgudadyrkan att inte tala mot den som uppmanat till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:9.

473. Förbud mot att uppmana någon till avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:12.

474. Förbud mot att återuppbygga en stad som praktiserat avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:17.

475. Förbud mot att dra nytta av välståndet i en stad som praktiserat avgudadyrkan, 5 Mosebok 13:18.

476. Förbud mot att skära i kroppen som en avgudadyrkare, 5 Mosebok 14:1.

477. Förbud mot att rycka av sig håret som sorgetecken, 5 Mosebok 14:1.

478. Förbud mot att äta av offerdjur som blivit underkänt, 5 Mosebok 14:3.

479. Förbud mot att äta gräshoppor som inte är kasher och andra bevingade insekter, 5 Mosebok 14:19.

480. Förbud mot att äta alla självdöda djur, 5 Mosebok 14:21.

481. Förbud mot att be om att få tillbaka ett lån när det sjunde året (shmitah) infallit, 5 Mosebok 15:3.

482. Förbud mot att låta bli att ge en fattig det han behöver, 5 Mosebok 15:7.

483. Förbud mot att låta bli att låna ut pengar på grund av det sjunde året (shmitah), 5 Mosebok 15:9.

484. Förbud mot att låta en judisk tjänare gå med tomma händer när han blir frisläppt, 5 Mosebok 15:14.

485. Förbud mot att låta avskilda djur arbeta, 5 Mosebok 15:19.

486. Förbud mot att klippa avskilda djur, 5 Mosebok 15:19.

487. Förbud mot att äta jästa substanser (chamets) efter middagen på pesach-afton, 5 Mosebok 16:3.

488. Förbud mot att lämna något av högtidsoffret (chagigah) under pesach till den tredje dagen, 5 Mosebok 16:4.

489. Förbud mot att offra pesach-offret på ett eget altare, 5 Mosebok 16:5.

490. Förbud mot att åka till Jerushalajim under en högtid utan att ha med sig ett offerdjur, 5 Mosebok 16:16.

491. Påbud om att utnämna domare och poliser i varje judiskt samhälle, 5 Mosebok 16:18.

492. Påbud om att alltid lyda sanhedrin, 5 Mosebok 17:10.

493. Påbud om att utnämna en kung över Israel, 5 Mosebok 17:15.

494. Påbud för kungen om att skriva en Torárulle (Sefer Torá) för sig själv, mer än andra judar, 5 Mosebok 17:18.

495. Påbud om att ge prästen bogen, käkstyckena och magen av ett offer, 5 Mosebok 18:3.

496. Påbud om att ge trumah gedolah, 5 Mosebok 18:4.

497. Påbud om att ge prästen det första av ullen, 5 Mosebok 18:4.

498. Påbud för prästerna att turas om i tjänstgöringen i templet, och tillsammans under högtiderna, 5 Mosebok 18:6-8.

499. Påbud om att lyssna till alla profeter som inte ändrar på Toráns bud, 5 Mosebok 18:15.

500. Påbud om att utnämna sex fristäder, 5 Mosebok 19:3.

501. Påbud om att göra med sammansvärjande vittnen (edim zomemim) i enlighet med det som de hade sammansvurit för att göra mot någon annan, 5 Mosebok 19:19.

502. Påbud om att smörja en kohen för krig, 5 Mosebok 20:5-7.

503. Påbud om att handla i ett eventuellt krig enligt det som Torán stadgar, 5 Mosebok 20:10.

504. Påbud om att hugga halsen av en kviga i en vildvuxen dal, 5 Mosebok 21:4.

505. Förbud mot att plantera träd i templet, 5 Mosebok 16:21.

506. Förbud mot att resa upp en avgudastod, 5 Mosebok 16:22.

507. Förbud mot att offra ett djur med tillfälligt lyte, 5 Mosebok 17:1.

508. Förbud mot att vara olydig mot sanhedrin, 5 Mosebok 17:11.

509. Förbud mot att tillsätta en kung som inte är jude, 5 Mosebok 17:15.

510. Förbud för en kung att skaffa för många hästar, 5 Mosebok 17:16.

511. Förbud mot att någon gång bosätta sig i Mitsrajim, 5 Mosebok 17:16.

512. Förbud för kungen att ha för många fruar, 5 Mosebok 17:17.

513. Förbud för kungen att samla för mycket guld och silver, utan bara det som han behöver, 5 Mosebok 17:17.

514. Förbud för leviterna att äga territoriell mark i Israels Land, 5 Mosebok 18:1.

515. Förbud för Levis stam att ta krigsbyte när de intar Israels Land, 5 Mosebok 18:1.

516. Förbud mot att praktisera spådom, 5 Mosebok 18:10.

517. Förbud mot att praktisera häxeri, 5 Mosebok 18:10.

518. Förbud mot att anställa trollkarlar, 5 Mosebok 18:10-11.

519. Förbud mot att söka råd hos en Ov-spiritist, 5 Mosebok 18:10-11.

520. Förbud mot att söka råd hos en Jidoní-spiritist, 5 Mosebok 18:10-11.

521. Förbud mot att söka råd hos en död, 5 Mosebok 18:10-11.

522. Förbud mot att profetera falskt, 5 Mosebok 18:20.

523. Förbud mot att profetera i en avguds namn, 5 Mosebok 18:20.

524. Förbud mot att låta bli att avrätta en falsk profet och att frukta för honom, 5 Mosebok 18:22.

525. Förbud mot att flytta på råmärken som finns mellan egen mark och någon annans, 5 Mosebok 19:14.

526. Förbud mot att döma med ett enda vittne, 5 Mosebok 19:15.

527. Förbud mot att ha förbarmande med en person som orsakar monetära skador, 5 Mosebok 19:21.

528. Förbud mot att frukta fienden i striden, 5 Mosebok 20:1.

529. Förbud mot att låta Kenáans invånare leva, 5 Mosebok 20:16.

530. Förbud mot att i krig hugga ner träden runt en stad, 5 Mosebok 20:19.

531. Förbud mot att tröska eller plantera i en vildvuxen dal där en kviga blivit halshuggen, 5 Mosebok 21:4.

532. Påbud om kvinnan som tagits till fånga i krig (jéfat tóar), 5 Mosebok 21:11.

533. Påbud om att hänga upp den som domstolen (beit din) dömt till döden, 5 Mosebok 21:22.

534. Påbud om att begrava den som hängts upp samt alla andra, 5 Mosebok 21:23.

535. Påbud om att ge tillbaka det borttappade till ägaren, 5 Mosebok 22:1.

536. Påbud om att hjälpa sin nästa när han behöver lasta ett djur eller en människa, 5 Mosebok 23:4.

537. Påbud om att skrämma bort en fågelmamma från boet, 5 Mosebok 22:7.

538. Påbud om att sätta upp ett staket på taket, 5 Mosebok 22:8.

539. Påbud om att gifta sig med en kvinna i enlighet med bestämmelserna i Torán, 5 Mosebok 22:13.

540. Påbud om att en förtalad hustru skall förbli hos sin make för alltid, 5 Mosebok 22:19.

541. Påbud för domstolen (beit din) om att stena den som blivit dömd att avrättas på det sättet, 5 Mosebok 22:24.

542. Påbud för en som begått våldtäkt om att gifta sig med den våldtäkta kvinnan, 5 Mosebok 22:29.

543. Påbud om att utse en plats i (krigs)lägret där man kan utföra sina fysiska behov, 5 Mosebok 23:12(13).

544. Påbud om att ha en spade i lägret för att kunna täcka över sina fysiska behov, 5 Mosebok 23:13(14).

545. Påbud om att ta ränta av en hedning man lånat ut pengar till, 5 Mosebok 23:20(21).

546. Påbud om att uppfylla ett löfte eller en ed, 5 Mosebok 23:23(24).

547. Påbud om att låta en arbetare äta vissa saker när han arbetar, 5 Mosebok 23:24(25).

548. Påbud om att skilja sig från hustrun med ett skilsmässodokument, 5 Mosebok 24:1.

549. Påbud för en brudgum om att glädja sin hustru under det första äktenskapsåret, 5 Mosebok 24:5.

550. Påbud om att lämna tillbaka till ägaren ett pantsatt föremål om han behöver det, 5 Mosebok 24:13.

551. Påbud om att betala en arbetare på rätt dag, 5 Mosebok 24:15.

552. Påbud om att överge kvarglömda kärvar, 5 Mosebok 24:19.

553. Påbud om att ge piskslag till den som förtjänar det, 5 Mosebok 25:2.

554. Påbud om en svågers ansvar, 5 Mosebok 25:5.

555. Påbud om chalitsah, 5 Mosebok 25:9.

556. Påbud om att rädda den som förföljs av en mördare, 5 Mosebok 25:12.

557. Påbud om att komma ihåg det som Amalek gjorde när vi lämnade Mitsrajim, 5 Mosebok 24:20.

558. Påbud om att utrota Amaleks ättlingar, 5 Mosebok 25:18.

559. Förbud mot att sälja kvinnan som tagits till fånga i krig [jefat tóar], 5 Mosebok 21:14.

560. Förbud mot att låta kvinnan som tagits till fånga i krig [jefat tóar] tjäna som slavinna efter att man haft intima relationer med henne, 5 Mosebok 21:14.

561. Förbud mot att låta en kropp hänga uppe hela natten, 5 Mosebok 21:23.

562. Förbud mot att inte bry sig om ett förlorat föremål, 5 Mosebok 22:3.

563. Förbud mot att låta bli att hjälpa sin nästas djur när det befinner sig under sin börda, 5 Mosebok 23:4.

564. Förbud för en kvinna att klä sig i manskläder, 5 Mosebok 22:5.

565. Förbud för en man att klä sig i kvinnokläder, 5 Mosebok 22:5.

566. Förbud mot att ta en fågelmamma tillsammans med ungarna, 5 Mosebok 22:6.

567. Förbud mot att lämna föremål som kan skada, 5 Mosebok 22:8.

568. Förbud mot att så olika typer av frö på samma plats, 5 Mosebok 22:9.

569. Förbud mot att äta blandningar av olika sorters frö som såddes tillsammans, 5 Mosebok 22:9.

570. Förbud mot att låta två olika djur utföra samma arbete, 5 Mosebok 22:10.

571. Förbud mot att klä på sig kläder som innehåller lin och ull tillsammans, 5 Mosebok 22:11.

572. Förbud för en man att skilja sin från en kvinna som han förtalat, 5 Mosebok 22:19.

573. Förbud mot att straffa den som tvingats till att begå en överträdelse, 5 Mosebok 22:26.

574. Förbud för en som våldtagit en kvinna att skilja sig från henne, 5 Mosebok 22:29.

575. Förbud för en man som har skadade könsorgan att gifta sig med en judinna, 5 Mosebok 23:1(2).

576. Förbud för en mamzer att gifta sig med en judinna, 5 Mosebok 23:2(3).

577. Förbud för en judinna att gifta sig med en ammonit eller moavit, 5 Mosebok 23:3(4).

578. Förbud mot att stifta fred med ammoniterna och moaviterna, 5 Mosebok 23:6(7).

579. Förbud mot att hindra äktenskap med ättlingar till Esav när det gått två generationer, om de konverterat, 5 Mosebok 23:7-8(8-9).

580. Förbud att hindra ett äktenskap med mitsrierna (egyptierna) efter tre generationer, om de konverterat, 5 Mosebok 23:7(8).

581. Förbud mot att gå in i leviternas lägerområde i orent tillstånd, 5 Mosebok 23:10(11).

582. Förbud mot att skicka tillbaka en slav som flytt till Israels land från sin ägare utanför landet, 5 Mosebok 23:15(16).

583. Förbud mot att plåga en slav som flytt från sin ägare till Israels land, 5 Mosebok 23:16(17).

584. Förbud för en kvinna att ha äktenskapliga relationer utanför äktenskapet, 5 Mosebok 23:17(18).

585. Förbud mot att offra lönen som en lösaktig kvinna eller man fått för sin tjänst, 5 Mosebok 23:18(19).

586. Förbud mot att ta ränta på ett lån till en jude, 5 Mosebok 23:19(20).

587. Förbud mot att dröja med att ge ett offer som lovats eller som är frivilligt, 5 Mosebok 23:21(22).

588. Förbud för en arbetare att ta mer än vad han behöver äta, 5 Mosebok 23:24(25).

589. Förbud för en arbetare att äta under arbetstid, 5 Mosebok 23:25(26).

590. Förbud mot att gifta sig med sin förra fru efter att hon gift sig med en annan, 5 Mosebok 24:4.

591. Förbud mot att låta en brudgum vara borta från sitt hem under lång tid under första äktenskapsåret, 5 Mosebok 24:5.

592. Förbud mot att ta föremål som är nödvändiga till matlagning som pant, 5 Mosebok 24:6.

593. Förbud mot att ta bort tecken på tsaráat, 5 Mosebok 24:8.

594. Förbud mot att ta ett föremål som pant genom våld, 5 Mosebok 24:10.

595. Förbud mot att behålla ett pantsatt föremål om ägaren behöver det, 5 Mosebok 24:12.

596. Förbud mot att låta en nära släkting vara vittne, 5 Mosebok 24:16.

597. Förbud mot att vränga rätten till förmån för en föräldralös eller en änka, 5 Mosebok 24:17.

598. Förbud mot att ta pant från en änka, 5 Mosebok 24:17.

599. Förbud mot att hämta en bortglömd kärve, 5 Mosebok 24:19.

600. Förbud mot att ge för många slag till den som dömts till att piskas, 5 Mosebok 25:39.

601. Förbud mot att sätta munkorg på ett djur när det arbetar, 5 Mosebok 25:4.

602. Förbud för en kvinna som är jebamah att gifta sig med någon som inte är jebam, 5 Mosebok 25:5.

603. Förbud mot att ha förbarmande med den som förföljer en annan för att döda honom, 5 Mosebok 25:12.

604. Förbud mot att ha felaktiga vikter, 5 Mosebok 25:13.

605. Förbud mot att glömma vad Amalek gjorde mot oss, 5 Mosebok 25:19.

606. Bud om att göra ett uttalande över förstlingsfrukterna (bikurim), 5 Mosebok 26:5.

606.  Bud om att göra ett uttalande över tiondet (maaser), 5 Mosebok 26:13.

607.  Bud om att bete sig som Eloha, 5 Mosebok 28:9.

608.  Förbud mot att äta det andra tiondet (maaser shení) under sorgetid, 5 Mosebok 26:14.

609.  Förbud mot att äta det andra tiondet när man är oren, 5 Mosebok 26:14.

610.  Förbud mot att lägga pengarna från det andra tiondet på annat än mat och dryck, 5 Mosebok 26:14.

612. Påbud om att samla hela folket och se till att det lyssnar på Torán (hakhel), 5 Mosebok 31:12.

613. Påbud om att skriva en Torá-rulle (Sefer Torá), 5 Mosebok 31:19.