Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJeshev 9-7

Och (han) bosatte sig

1 Mosebok 40:1-23

När Josef på morgonen kom in till dem, såg han att de var upprörda. Han frågade faraos hovmän, som satt i förvar med honom i hans herres hus: "Varför ser ni så sorgsna ut i dag?"

1 Mos 40:6-7 SFB

Varför måste den rättfärdige lida så mycket?

Josef hade än en gång blivit skadad. Potifars hustru anklagade honom falskeligen. Därför satte Potifar honom i fängelse, och det är klart att han inte trodde på sin fru för i så falla hade han avrättat Josef. Men för att skydda sitt namn och sin hustrus namn var han tvungen att tumma på sanningen och döma Josef för det som hade hänt. Därför satte han honom bara i fängelse.

Man frågar sig: Varför var Josef tvungen att bli orättfärdigt dömd och satt i fängelse för resten av sitt liv om han bara hade gjort det som var rätt inför den Evige?

Vi skall ge tre svar på den frågan. Den första anledningen var att hans karaktär ännu inte var färdig för att bli upphöjd över hela Egyptens land. Den Evige hade en plan till att rädda mycket folk och det sätt han behandlade Josef på var i överensstämmelse med den planen. Lidanden och motgångar producerar något ljuvligt i en rättfärdig människas karaktär när han bemöter dem på ett rätt sätt. Den rättfärdige lär sig att lyda genom lidande. Den som önskar fly från lidande känner inte de rättfärdigas väg.

Den andra anledningen till att Josef blev satt i fängelse var att det var den väg som  den Evige hade förberett för att kunna upphöja honom. Om han inte hade varit i fängelse hade han inte lärt känna överhovmästaren som sedan blev nyckelpersonen till att få ut honom därifrån och föra honom inför Farao. Vägen till att lyckas går genom nöd.

Den tredje anledningen var att Josef skulle återspegla på ett profetiskt sätt det som skulle hända med Messias Josefs son. Det finns inte någon annan berättelse i Skrifterna som ger en klarare och mer detaljerad beskrivning av Messias lidande, död, uppståndelse och förhärligande än den som handlar om Josefs liv. Fängelset symboliserar Messias död. Genom falska anklagelser blev han överlämnad till att dö för att så kunna bli upphöjd till den högsta positionen i hela skapelsen. På så sätt genomlevde Josef, i liten skala, det som Messias Jeshua senare levde för att kunna bli Israels och världens store frälsare.

Trots att Josef var i fängelset förlorade han alltså inte hoppet om att komma ut därifrån. Han hade sina ögon fästa vid de löften som den Evige hade gett honom. Genom den Allsmäktiges hjälp hade han kunnat tyda sina egna drömmar på rätt sätt och han visste att de skulle uppfyllas.  Därför lät han sitt mod vara uppe mitt i misären och gjorde det som han alltid hade gjort, brydde sig om andra och tjänade dem med det som fanns till hands.

Därför märkte han en morgon att Faraos hovmän såg sorgsna ut. Om han inte hade lagt märke till dem tidigare skulle han inte sett någon skillnad. Det faktum att han märkte något bevisar att han var mycket intresserad av hur de som fanns runt omkring honom mådde, och speciellt de som var under hans ansvar.

Man skulle kunna beskriva med ett enda ord det som Josef hade: kärlek.

Kärleken söker inte sitt utan andras välgång. Kärleken överlåter sig till allmänhetens bästa. Kärleken söker lösningar där det inte finns några. Kärleken tror på en god Gud som kan hjälpa de nödställda i de svåraste tiderna.

Josef litade på att den Evige skulle ge honom uppenbarelse så att han kunde tyda de drömmar som hovmännen som fanns under hans ansvar hade. Och, alldeles riktigt, just när de berättade sina drömmar, fick Josef genom profetisk uppenbarelse den rätta uttydningen, enligt vars och ens dröm.

Här ser vi en annan ingrediens i Josefs liv; tro.

Tro betyder trohet och förtröstan. Josef hade inte för mycket tro på sig själv, eller på sin egen förmåga, utan på den Allsmäktige som var med honom hela tiden. Han visste att den Evige inte skulle svika honom vid det tillfället och hans förtröstan blev hedrad av Himlen.

Men när överste hovmästaren blev återinsatt på sin post efter tre dagar, glömde han Josef. Varför? Därför att Josef hade talat negativt om sina bröder och för att han på ett listigt sätt försökte dra nytta av en kontakt för att bli utsläppt från fängelset. Därför måste han sitta två år till, tills den delen av hans karaktär hade blivit slipad och förberedd för det uppdrag som han hade fötts till.

Bli inte desperat när saker och ting går i motsatt riktning mot det du väntat dig när du varit trogen och älskat rättfärdighet och sanning. Fortsätt att älska och förtrösta på den Evige som hela tiden är nära de rättfärdiga och som med tiden kommer att befria dig från nöden. Lär dig att älska alla. Tala inte negativt om någon och försök inte att dra nytta av kontakter för att få personlig vinning. När du har lärt dig denna lektion är du beredd att bli befordrad och upphöjd.

Må den Evige välsigna och bevara dig,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner