Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJeshev 9-6

Och (han) bosatte sig

1 Mosebok 39:7-23

Här i huset har han inte större makt än jag, och ingenting annat än dig har han förbehållit sig eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?

1 Mos 39:9 SFB

Hur kan man undvika korruption?

När Josef blev frestad att begå äktenskapsbrott med sin herres hustru var han mycket ståndaktig mot henne. Trots att hon tjatade på honom dag efter dag och trots att de vid ett tillfälle var ensamma hemma, nekade han kraftigt och sprang iväg ut från denna kvinna.

Vad betyder nu det svar som han gav till kvinnan när hon erbjöd honom att ha intim relation med henne? Han sa att det inte fanns någon som hade större makt än han och att hans herre inte hade förbehållit honom något utom sin hustru. Av den anledningen kunde han inte göra något så ont och synda mot den Allsmäktige.

I första hand ser vi att all synd som man begår mot nästan begår man också mot den Allsmäktige. Josef visste att den Evige alltid såg honom och att alla gärningar skulle dömas av honom. Han ville inte förolämpa sin Gud, och därför lät han inte synden få rum.

I andra hand ser vi att Josef ansåg äktenskapsbrott vara en väldigt stor synd, och det är riktigt, det är en väldigt stor synd som drar med sig allvarliga konsekvenser till och med för den som omvänder sig efter att ha begått den.

Men det mest slående i hans svar är att han talar om det stora ansvar han hade fått. Eftersom han hade fått så stort ansvar kunde han inte göra det som hon föreslog. Vad har det ena att göra med det andra?

I stället för att utnyttja sin position och det förtroende som hans herre hade gett honom, vilket är väldigt vanligt bland dem som har fått ansvarsposter i olika organisationer, ansåg han att eftersom han hade fått så mycket ansvar var han pliktig att förvalta det ansvaret på ett rätt sätt och inte dra personlig nytta av sitt ämbete. Här ser vi hjärtat på en verklig ledare. Den som har ett sådant hjärta kvalificerar att höjas upp över en nation eftersom han inte söker sina egna intressen utan andras och han förmår att skilja mellan det som är hans och det som inte tillhör honom.

Hjärtat hos en korrupt människa säger: Eftersom jag har fått sådant förtroende skall jag så mycket som möjligt dra personlig nytta av det utan att bli upptäckt och utan att behöva skämmas.

Den rättfärdiges hjärta säger: Eftersom jag har fått sådant förtroende måste jag vara trogen.

Denna attityd är värd att prisas. Om alla vore sådana skulle vi ha en underbar värld.

Var trogen. Dra inte personlig nytta av den förtroendepost du fått. Förstå principen om att den som i hjärtats innersta är trogen i det lilla får mer förtroende och större ansvar och heder. Trots att människor inte ser dig finns det tusentals ögon i den osynliga världen som ser dig hela tiden.

Trohet är mer värt än njutning och utnyttjande och "HERREN skall löna var och en efter hans rättfärdighet och trofasthet." (1 Sam 26:23 SFB) "Förtrösta på HERREN och gör det goda, bli kvar i landet och sträva efter trofasthet." (Ps 37:3 SFB) Så får du stor lön.

Kol tuv,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner