Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJeshev 9-5

Och (han) bosatte sig

1 Mosebok 39:1-6

Från den stund han hade satt honom över sitt hus och alla sina ägodelar, välsignade HERREN egyptierns hus för Josefs skull. HERRENS välsignelse vilade över allt han ägde, både hemma och ute på marken.

1 Mos 39:5 SFB

Hur reagerade Josef i sin nya situation långt hemifrån?

Josef hade all anledning att bli bitter för resten av sitt liv. Det som hans bröder gjorde måste ha skadat denne unge mans hjärta oerhört. Men trots alla negativa känslor som försökte invadera hans själ och uppta hans sinne, tänkte han inte för mycket på sin egen sorgliga situation utan började i stället att tjäna de andra. Och han inte bara tjänade, han gjorde det med lust, glädje och med fullständig trohet.

Toràn säger att den Evige var med honom och lät honom få framgång i sin tjänst. Detta är ett tecken på att Josef kunde ta emot hjälp från himlen så att han kunde komma över sin djupa själskris och börja bli till välsignelse för sin omgivning. Han hade den Evige ständigt framför signa ögon och det gav honom framgång.

Det viktiga är inte vad man gör utan varför man gör det och på vilket sätt man gör det. Josef var en slav, utan någon rättighet att besluta över sitt eget liv. Han var tvungen att göra det som hans herre befallde. I den situationen var han tvungen att välja mellan två olika sätt att tjäna, av tvång eller av egen vilja.

Om man tjänar av tvång kan man aldrig göra det med glädje, speciellt inte om man inte får någon ekonomisk ersättning för det, vilket är fallet med en slav. Men om man tjänar av egen vilja och med ett kärleksfullt och glatt hjärta, då får man lön från himlen. Den Eviges närvaro finns hos den person som tjänar på detta sätt, och det producerar välsignelse i hans omgivning. På så sätt kunde Messias Ande som verkade i Josef utöva sitt påtagliga inflytande i Potifars hem.

Resultatet av Josefs attityd var slående. Genom trohet och tjänarglädje i slavarbetet vann Josef sin ägares fulla förtroende så att han lämnade över allt i hans hand.

Den som är trogen i det lilla blir upphöjd till att få mer och mer.

Skydda ditt hjärta från all form av bitterhet och be den Evige att kunna betjäna dem som du har i din omgivning med glädje. Då blir du till stor välsignelse.

Shalom u-vrachà,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner