Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJeshev 9-4

Och (han) bosatte sig

1 Mosebok 38:1-30

När Juda fick se henne, trodde han att hon var en sköka. Hon hade ju täckt för sitt ansikte. Han vek av till henne där hon satt vid vägen, och sade: "Får jag gå in till dig?" Han visste inte att det var hans sonhustru.

1 Mos 38:15-16a SFB

 

Kan synd tjäna den Eviges syften?

Jehudà hade en speciell kallelse och ett stort andligt ansvar över sitt liv. Han var den utvalde sonen av de tolv till att bli förfader till Messias. Men under en tid vandrade han inte andligt rätt, för det står skrivet att han lämnade sina bröder (v. 1). Den hebreiska texten säger att han gick ner – yarad,ירד  – från sina bröder. Det innebär att han öppnade sitt hjärta för idéer som inte var i linje med den Evige och gjorde saker som inte var välbehagliga för Honom. Bl.a. gifte han sig med en av Kenaans döttrar, från folket som var förbannat och perverst. Det var inte välbehagligt inför den Evige och två av sönerna från det äktenskapet dödades av den Evige så att de inte fick någon avkomma. Han ville inte ha dessa avkomlingar från Kenaans söner i Messias släktträd. Bara han vet vad det skulle ha lett till.

Toràns berättelse verkar grym när den säger att den Evige dödade dessa två söner. Men om han nu gjorde det var det något gott, för om han hade låtit dem leva hade det orsakat en oreparerbar skada bland Jehudàs avkomlingar. Den Eviges plan för dem var i fara och därför grep han in på detta sätt. När han dödade dem hindrade han något värre.

Nu ville den äldsta sonens änka ha avkomlingar och tänkte ut ett sätt att lura sin svärfar så att hon skulle kunna bli med barn genom honom. Av de tvillingar hon så fick blev en av dem förfader till Messias. Hans namn var Perets.

På detta sätt blev inte Kenaans söner inblandade i Messias släkt eftersom Tamar, Jehudàs svärdotter, blev med barn direkt genom honom och inte genom hans söner som hade en kananitisk mamma.

När Jehudà levde ett oandligt liv användes hans otuktssynd av den Evige för att undvika något värre. Detta ursäktar inte synden, men visar att den Evige är tillräckligt stor att kunna använda till och med synd så att hans syften uppfylls i en människas liv.

Den Eviges vägar är inte lätta att förstå, för han räknar med människornas dåliga beslut och till och med synd för att genomföra sina planer på jorden.

Må en ande av visdom och uppenbarelse komma över oss så att vi kan lära känna Honom bättre,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner