Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJeshev 9-2

Och (han) bosatte sig

1 Mosebok 37:12-22

De sade till varandra. "Där kommer drömmaren. Kom nu, så dödar vi honom och kastar honom i en brunn! Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom. Så får vi se hur det går med hans drömmar."

1 Mos 37:19-20 SFB

Vilken verkan kan ett par drömmar göra?

Josefs drömmar var mäktiga budskap från himlen för hans och hans familjs framtid. Den första drömmen uppenbarar det som skulle hända i Egypten när bröderna skulle komma att böja sig ner i vördnad inför honom. Den drömmen uppfylldes. Men den andra drömmen innefattar Josefs båda föräldrar, solen och månen, som inte böjde sig inför Josef i Egypten. Hans mamma Rachel var död och hans adoptivmor Bilha böjde sig inte heller inför honom i Egypten. Denna dröm har en framtida messiansk uppfyllelse. Den lidande Messias blev högt upphöjd, på ett liknande sätt som Josef, till den näst högsta positionen efter Kungen, och när de döda kommer att uppstå, kommer Jaakov och Rachel att böja sig inför honom, och på så sätt uppfyller Messias den andra drömmen som den Evige gav till Josef.

Drömmar som är inspirerade från himlen är mäktiga och utgör ett hot mot den onda ande som råder i denna världen över sinnet på olydnadens söner. När någon berättar de himmelska drömmar och visioner som han har fått från den Evige, blir det därför alltid motstånd från dem som inte har andliga sinnen.

Ett sinne som är dominerat av jetser hará ­ den onda böjelsen ­ kan inte förstå de saker som kommer från anden. De anses som dårskap, för de måste förstås på ett andligt sätt, som det står skrivet i 1 Korintierbrevet 2:14: "Men en "själisk" människa tager icke emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan icke förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt." (1917) De som har sitt sinne fäst vid de saker som finns där ovan visar respekt för de drömmar och visioner som kommer därifrån.

Josefs bröder hade inte andliga sinnen, men deras far Jaakov hade det. När därför Josef berättade sina drömmar för sina bröder, förkastade de dem omedelbart och gycklade om dem och använde dem till att förstärka sitt hat och mordlust på grund av den avundsjuka som de hade. Men Jaakov bevarade detta i sitt inre (37:11).

Alla som får ord, visioner eller drömmar från himlen blir hatade av den ande som råder i denna värld och av dem som låter sig drivas av den anden, som det står skrivet i Johannes 17:14a: "Jag har gett dem ditt ord, och världen har hatat dem". (SFB)

Bli inte förvånad över det motstånd du får uppleva av dem som finns i din omgivning när du får ta emot saker från himlen och börjar tala om dessa och leva enligt dem. Detta är en lag som råder i den nuvarande världen. Men, motståndet kommer aldrig att bli ett hinder för att drömmarna skall kunna uppfyllas, utan tvärt om, det är ett av de  viktigaste verktygen som den Evige har för att uppfylla dessa drömmar.

Jeshuas dröm var att frälsa världen från dess synder. Och genom det motstånd som han fick mot den drömmen kunde han uppfylla sitt uppdrag. Tack vare att han blev utlämnad av de judiska prästerna till att dödas och tack vare att de politiska ledarna i det romerska världsherraväldet dödade honom, kunde han bära och sona både Israels och världens synd. Välsignad vare den Evige för hans visdom!

Var vid gott mod, HaShem är med dig i motståndet,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner