Parasha3-enighetenDaglig mannaStöd MFSAudio

Daglig undervisning från Torán av Ketriel Blad


VaJeshev 9-1

Och (han) bosatte sig

1 Mosebok 37:1-11

Men hans bröder sade till honom: "Skulle du bli vår kung och härska över oss?" Och de hatade honom ännu mer för hans drömmars skull och för det han hade sagt.

1 Mos 37:8 SFB

Varför sådan strid mellan syskon?

Barnen återspeglar sina föräldrar. Både det goda och det onda som föräldrarna har förmedlas till barnen. Överföringen är biologisk, psykologisk och andlig. Gener, attityder och ande från föräldrarna förs över till barnen. Därför börjar denna parashá – avsnitt (av Torán) – med att säga: ”Detta är generationsberättelsen om Jaakov: Josef…” Föräldrarnas berättelse finns i deras barn.

Den attityd och den typ av förhållande som fanns mellan mödrarna till Israels tolvs söners återspeglas i sönerna på ett förstorat sätt. Mellan Leà och Rachel fanns en kraftig rivalitet, så att till och med de namn som de satte på sina barn återspeglar den maktkamp som fanns mellan dem. Barnen växte upp i en miljö av tävlingsanda och lystnad efter att vara bäst.

Dessutom orsakade det favoritskap som Jaakov visade Rachel och Josef avundsjuka hos de andra. Spänningen var stark i familjen. Det är uppenbart att polygami inte är att rekommendera, trots att det blev tillåtet i Torán.

När föräldrar ser defekter i sina barn bör de inte anklaga dem för det utan granska sina egna liv och be den Evige om förlåtelse för de saker som inte är honom välbehagliga och som de har fört över till sina barn. Om föräldrarna lyckas bli av med dessa defekter i attityder och uppförande, blir det lättare för barnen att överge dessa saker, speciellt om de fortsätter att ha en nära relation till sina föräldrar.

Vi vet inte vad Josef hade för motiv när han berättade sina drömmar, om han gjorde det med den kampande som rådde bland syskonen, eller helt enkelt för att hans drömmar, som kom från himlen, hade gjort sådant intryck på honom att han var tvungen att berätta dem för någon. Om han nu också hade förorenats av rivalitetsandan är det uppenbart att han lyckades bli av med den innan han fick sina barn Menashé och Efrajim, som är ett av de bästa exempel Skrifterna ger på människor som håller frid trots att den yngre blev satt över den äldre (48:14). Därför lägger familjefadern vid varje sabbat sina händer på sina söner och uttalar följande välsignelse: Jesimchá Elohim ke-Efrájim ve-chi-Mnashé.  –שמך אלהים כאפרים וכמנשה  – Må den Allsmäktige göra dig som Efrajim och Menashé. (48:20) Josef lyckades bryta den ande av maktkamp som fanns mellan hans syskon, och det återspeglas i hans barn.

Trots denna ande av maktkamp, avund och hat mellan syskonen, kunde den Evige uppfylla sina syften med familjen. Ja, mer än så, han använde just detta tillstånd för att uppfylla sina himmelska planer och just precis på grund av denna grymma verklighet blev Josef sänd till Egypten för att bli världens och Israels frälsare.

Den Evige är tillräckligt stor för att kunna använda effekterna av vår jetser hará – onda drift – för at uppfylla sina syften på jorden. Baruch Hu u-varuch Shemó! – Välsignad vare Han och välsignat vare hans Namn!

Må den Evige hjälpa oss att föra över till våra barn det som behagar honom.

Shavua tov,

Ketriel


Flash Player Needed

Ladda ner